Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Forslag til stærkere ESU er skudt til hjørne i EU

Europa-Parlamentet når ikke at stemme om ESU-direktiv, før europæerne går til stemmeurnerne i juni.

Selv om et nyt, revideret direktiv om Europæisk Samarbejdsudvalg (ESU) er sat på Europa-Parlamentets ”Fast-track”, så står det nu klart, at direktivet ikke når at blive vedtaget før valget til parlamentet i juni. Det er ikke lykkedes at få forslaget sendt til afstemning, inden parlamentet lukker ned for lovbehandling op til det forestående valg.

Et udvalg under parlamentet præsenterede ellers i april et nyt forslag til direktivet, der på flere områder forbedrer vilkårene for Europæiske Samarbejdsudvalg.

 

FORBEDREDE VILKÅR FOR ESU

Det nye forslag til ESU-direktiv indeholder en række tiltag, der ifølge både CO-industri og FH vil gøre vilkårene bedre for Europæiske Samarbejdsudvalg.

FH har afgivet høringssvar om det nye forslag og fremhæver her blandt andet, at forslaget vil tilføre ESU flere ressourcer, give mulighed for at bruge eksperter i forskellige situationer samt sikre uddannelse af ESU-medlemmerne, så de kan varetage deres opgave bedst muligt.

Samtidig bliver der strammet op på sanktionsmulighederne, hvis virksomhederne svigter deres forpligtelser overfor ESU. Det skal være med til at sikre ESU’erne et ordentligt og effektivt arbejdsgrundlag.

EU-direktiv

Et EU-direktiv er lovgivning på EU-niveau, som medlemsstaterne er forpligtet til at indføre i deres nationale lovgivning. I Danmark er EU-direktiv om ESU’er omsat til ”Lov om Europæiske Samarbejdsudvalg”.
 

Bliver forslaget til et nyt ESU-direktiv stemt igennem, vil der ske en udvidelse af, hvilke sager og emner der defineres som transnationale, således at de i fremtiden også vil omhandle de tilfælde, hvor konsekvenserne af en beslutning kan forventes at påvirke arbejdstagerne i mere en ét medlemsland.

Der er desuden forslag om at ophæve de undtagelser, som gælder for frivillige samarbejdsaftaler indgået før 1996. Det vil styrke retstilstanden for de europæiske lønmodtagere, som er omfattet af aftalerne.

Endelig er der i forslaget ambitioner om at sikre en mere ligelig kønsfordeling i de europæiske samarbejdsudvalg. Her peger man fra dansk side på, at det er vigtigt at være opmærksom på, at der i nogle fag er en stor overvægt af det ene køn, hvilket kan betyde, at det kan være svært at sikre en ligelig repræsentation af begge køn.

 

ÆRGRELSE

”Det er en god idé at opdatere direktivet. I mange Europæiske Samarbejdsudvalg oplever medarbejderne, at det er svært at komme igennem og at få information og blive hørt rettidigt i forhold til store beslutninger med betydning over grænserne. Der er rigtig gode takter i forslaget, med stærkere sanktionsmuligheder og klarere rettigheder til træning, uddannelse og brug af eksperter. Det er ærgerligt, at Europa-Parlamentet ikke når frem til en beslutning før valget i juni, og vi må håbe, at forslaget hurtigt bliver bragt på banen igen,” siger Jens Henneberg Andersen, konsulent i CO-industri.

Den europæiske fagbevægelse har fulgt arbejdet med det nye EU-direktiv tæt. I IndustriAll Europe, det europæiske fagforeningssamarbejde for industriansatte, har man presset på for stærkere rettigheder og sanktionsmuligheder. Man ærgrer sig derfor også over, at det ikke lykkedes at få vedtaget et nyt direktiv.

Nye og forbedrede vilkår for de europæiske samarbejdsudvalg kan nu have lange udsigter. Udover behandling i Europa-Parlamentet, skal direktivet også forbi Europa-Kommissionen og samlingen af stats- og regeringschefer i Det Europæiske Råd, før det sendes ud til medlemsstaternes parlamenter.

Du kan høre mere om, hvad revisionen af ESU-direktivet vil betyde for dig på ESU-konferencen den 22. maj, hvor Bruno Demaître, som er rådgiver hos IndustriAll Europe, fortæller om den lange vej mod et nyt direktiv om europæiske samarbejdsudvalg. 
 

VIL DU VIDE MERE?