Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

For få faglærte truer væksten

Ny rapport peger på manglen på faglærte som en af de største trusler mod vækst og øget produktivitet.

Danmark vil i 2025 mangle cirka 85.000 faglærte, hvilket risikerer at bremse produktiviteten og hæmme væksten i samfundet. Det fremgår af rapporten ”Kvalificeret arbejdskraft 2025” fra Danmarks Vækstråd.

Ifølge rapporten risikerer Danmark i værste fald at mangle op til 110.000 personer med de rette kompetencer i 2025, og af dem udgør faglærte altså den absolut største gruppe. Manglen på kvalificeret arbejdskraft kan koste samfundet op mod 85 milliarder kroner i tabt vækst.

Rapporten blev præsenteret i begyndelsen af december på en konference, hvor CO-industri var medarrangør.

- Vi ser nogle kompetencebehov i erhvervslivet, som visse steder er svære at dække allerede i dag, og hvor vi fremadrettet kommer til at stå med større udfordringer. Adgang til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for, at danske virksomheder kan realisere deres vækstpotentiale og skabe en kontinuerlig udvikling, og derfor skal vi sætte bredt ind i uddannelsessystemet og i servicen til erhvervslivet, siger Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd.

Rapporten sætter fokus på vigtige udfordringer for Danmark særligt set i lyset af den arbejdskraftssituation, der allerede nu er i industrien, mener Claus Jensen, forbundsformand i Dansk Metal, formand for CO-industri og medlem af Vækstrådet.

- Det største problem på arbejdsmarkedet fremover bliver at få hænder med de rigtige kvalifikationer, siger han.

Han mener, at rapporten er en klar opfordring til regeringen om at prioritere uddannelse af faglært arbejdskraft.

- Vi har lavet en trepartsaftale, der skal få flere unge igennem de rigtige uddannelser, men det nytter ikke noget, når regeringen bliver ved med at skære ned på erhvervsskolerne. Der skal økonomi til at bakke op om løsningerne, siger han.

For at forebygge flaskehalse på arbejdsmarkedet kommer Danmarks Vækstråd med 34 anbefalinger. Fem af dem bør straks sættes i gang, mener rådet.

Blandt straksanbefalingerne er en opfordring til, at unge målrettet vejledes i mulighederne for at tage en erhvervsfaglig uddannelse, ligesom erhvervsuddannelserne skal udvikles, så de er attraktive for de unge. Det vil bidrage til at sikre tilstrækkelig med faglært arbejdskraft i fremtiden, påpeger rådet.

- Vi skal skabe kampagner, der fortæller de unge og ikke mindst deres forældre, at der er andre veje end bevidstløst at gå i gymnasiet, og så skal vi gøre det mere spændende at tage en faglig uddannelse. Det kan for eksempel være ved at oprette talentspor, tilbyde udlandsophold og fokusere mere på digitalisering, siger Lars Nørby Johansen.

 

FOKUS PÅ KOMPETENCEUDVIKLING

Der skal desuden være en bedre koordination af den virksomhedsrettede indsats for at få flere virksomheder til at arbejde proaktivt med kompetenceudvikling i sammenhæng med deres forretningsstrategi.

Over en bred kam skal flere uddannelser have fokus på at undervise i ”Computational thinking”, hvilket vil sige, at eleverne skal lære at tænke digitalt, analysere og forholde sig til data.

Desuden skal der etableres en dansk teknologipagt, hvor myndigheder, uddannelsesinstitutioner, virksomheder med flere samarbejder målrettet om at højne kompetenceniveauet inden for det digitale, teknologiske og naturvidenskabelige område.

Endelig skal Danmark blive bedre til at tiltrække og fastholde international arbejdskraft.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?