Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Få hjælp til at hjælpe flygtninge ind

Grydeklare uddannelsespakker skal gøre det nemmere for virksomheder at etablere uddannelsesforløb for flygtninge.

Flygtninge og virksomheder får nu en hjælpende hånd til at sammensætte uddannelsesforløb, som kan bringe flygtningen tættere på et fast arbejde eller i gang med en uddannelse.

3F og Dansk Metal har nemlig sammen med Dansk Industri (DI) lavet en række forskellige uddannelsespakker, som virksomhederne og interesserede flygtninge kan bruge, når de skal stykke et IGU-forløb sammen inden for eksempelvis CNC-området eller elektronikindustrien.

IGU står for Integrationsgrunduddannelse, og den toårige uddannelse blev aftalt under trepartsforhandlingerne om integration af flygtninge på arbejdsmarkedet mellem regeringen, arbejdsgiverne og fagbevægelsen i marts sidste år.

Men ifølge de nye regler for IGU er det helt op til den enkelte virksomhed og flygtning at sammensætte et godt uddannelsesforløb, der kvalificerer flygtningen til et job på det danske arbejdsmarked eller til at gå i gang med en erhvervsuddannelse.

- Det er en meget vanskelig opgave for virksomhederne og flygtningene selv at navigere i uddannelsessystemet. Vi har for eksempel omkring 3.000 forskellige AMU-kurser. Det har en flygtning ingen forudsætning for at overskue, og de færreste virksomheder har midlerne til at gøre det, fortæller Pia Maul Andersen, næstformand i 3F’s industrigruppe, om baggrunden for, at industriens virksomheder nu kan hente færdigpakkede uddannelsesforløb.

 

Bygget op om AMU

Forløbene er skruet sådan sammen, at IGU-eleven både får en introduktion til arbejdsmarkedet, undervisning i sikkerhed og arbejdsmiljø, faglig undervisning, danskundervisning og ikke mindst praktisk erfaring fra en dansk arbejdsplads. Pakkerne er indrettet sådan, at der kan skrues op eller ned for danskundervisningen alt efter elevens behov. Undervisningen foregår gennem AMU, og det er et meget bevidst valg, forklarer Per Påskesen, forbundssekretær i Dansk Metal.

- Vi har bygget forløbene op omkring AMU, da det er vigtigt, at det er et værktøj, som virksomhederne kender i forvejen og er trygge ved, siger han.

Umiddelbart er forløbene rettet mod ufaglærte flygtninge, som gerne vil have fast arbejde i industrien, men faglærte flygtninge har også mulighed for at bruge dem.

- Forløbene kan hjælpe med at afklare, hvilke forudsætninger den enkelte flygtning har i forvejen, og hvad der vil være relevant opkvalificering, så han eller hun hurtigst muligt kan få et arbejde eller en uddannelse, siger Per Påskesen.

 

Akkurat som en lærling

Pia Maul Andersen understreger, at det er vigtigt at have for øje, at IGU ikke er endnu et praktikforløb, som flygtningene skal gennemføre, men en reel kompetencegivende grunduddannelse.

- I løbet af de to år skal IGU-eleven så langt ind i faget, at der er mulighed for at få et ufaglært job eller forudsætninger for at begynde på en faglig uddannelse. Derfor er det vigtigt at have det mål, at den nye kollega skal lære alt, hvad der skal til for at kunne håndtere jobbet – akkurat som med lærlinge. Samtidig skal tillidsrepræsentanten og kollegerne være bevidste om, at de tager imod en ny kollega, som kommer med andre forudsætninger end dem, som vi er vant til, og han eller hun skal have hjælp til at komme på omdrejningshøjde med den danske arbejdspladskultur, siger hun.

Ud over IGU-pakkerne er organisationerne også ved at samle et geografisk overblik over, hvor de forskellige IGU-delelementer bliver udbudt på AMU-skolerne, så det bliver hurtigt og nemt for flygtningene og virksomhederne at se, hvordan et uddannelsesforløb kan sammensættes.

TekSam vil i løbet af foråret sætte fokus på IGU og tilbyde råd og vejledning til virksomheder, der er interesserede i at tage en IGU-elev.

- Uanset hvilke kompetencer flygtningene har, så er det vigtigt at få dem bragt i anvendelse og eventuelt bygge videre på dem, fastslår Per Påskesen.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.