Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Flere på seniorordning

God ide at aftale rammerne for seniorordning nu, så arbejdspladsen kan fastholde sine dygtige medarbejdere og imødegå arbejdskraftmangel i fremtiden

Seniorordningerne spreder sig langsomt, men sikkert på industriens arbejdspladser. Siden slutningen af 2012 og her frem til september 2015 har godt 40 medlemmer af Industriens Pension benyttet sig af muligheden for at trappe lidt ned på arbejdstiden de sidste fem år på arbejdsmarkedet.

- Der er en positiv fremdrift i antallet af seniorordninger. Men der kunne godt være flere, siger Carlo Søndergaard, faglig sekretær i CO-industri.

Hans oplevelse er, at det ofte er arbejdsgiverne, der holder igen af frygt for at skade medarbejdernes pensionsopsparing.

- Jeg tror, at tanken om seniorordninger fortsat skal modnes på arbejdspladerne. Det, jeg hører, er, at mange medarbejdere gerne vil have en aftale om seniorordning, men at arbejdsgiverne nogle gange holder igen. Tilbagemeldingerne lyder i nogle tilfælde, at man skal passe på med sådanne ordninger, fordi der ikke vil være nok til pensionen, og medarbejderne skulle jo nødigt ud at samle flasker som pensionister. Men det er jo ikke tilfældet, siger han.

Seniorordning

Du kan aftale med din arbejdsgiver at gå på nedsat tid de sidste fem år, inden du når folkepensionsalderen.
Alt efter lokalaftalen om seniorordning på din virksomhed har du mulighed for at sikre dig den samme løn, som du fik som fuldtidsansat, på flere måder:

  • Indbetalingerne til din pensionsordning kan sættes ned
  • Du kan få opsparing på din frivalgskonto udbetalt som tillæg til din løn
  • Du kan 10 år før din folkepensionsalder begynde at gemme feriefridage, som kan bruges til at nedbringe arbejdstiden
  • Eller du kan kombinere de forskellige muligheder

Retningslinjerne for seniorordningen fremgår af Industriens Overenskomst § 25 stk. 9 og Industriens Funktionæroverenskomst § 4 stk. 8

Konsekvenser for pension:
Hvis du er 59 år, kan du på industrienspension.dk på den lukkede del af hjemmesiden beregne, hvilke konsekvenser det har får din pension, hvis du vælger at gå ned i tid og bruge en del af indbetalingerne til din pensionsopsparing til at fastholde dit nuværende lønniveau.
 

Industriens Pension

 

Trappe arbejdslivet ned
Seniorordningen blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2012. Ordningen giver medarbejdere i industrien mulighed for at gå på nedsat tid de sidste fem år inden folkepensionsalderen til samme løn som tidligere. Rammerne for seniorordningen skal først aftales lokalt.

Aftalen kan sættes sammen på flere måder, blandt andet kan en nedsættelse af pensionsindbetalingen finansiere løntab ved at gå ned i arbejdstid, eller feriefridage kan opspares, op til fem år før seniorordningen iværksættes, og herefter bruges til at skære arbejdstiden ned de sidste fem år af arbejdslivet.

- Seniorordningen er en rigtig god måde at trappe ud af arbejdslivet på. I stedet for at gå fra 37 timers arbejde til nul, kan man ligesom vænne sig til seniorlivet ved at trappe lidt ned i arbejdstiden. Efter min mening er det en mulighed, man bør have som alternativ til at gå direkte over på efterløn og pension. Derfor håber jeg, at flere bliver opmærksomme på ordningen, siger Carlo Søndergaard. 

 

Kig på fremtiden
Samtidig er seniorordningen en oplagt del af løsningen i debatten om, hvordan industrien i fremtiden skal sikre sig velkvalificeret arbejdskraft, påpeger han.

- Der bliver mangel på arbejdskraft i fremtiden, og der er ingen tvivl om, at der vil blive rift om medarbejdere med et højt kompetenceniveau og erfaring. Derfor vil jeg opfordre samarbejdsudvalgene og tillidsrepræsentanterne til at åbne snakken om, hvordan de kan sikre, at deres arbejdsplads fremstår attraktiv, og det er jo oplagt at lade seniorordningen indgå i de drøftelser, siger han.

Han peger på, at arbejdspladserne ikke alene kan fastholde de dygtige, erfarne seniorer ved at lade dem skrue lidt ned for arbejdstiden, men at mange i de yngre generationer også kigger på, hvordan virksomhedernes sociale profil er, når de søger nyt arbejde.

- Og selv om seniorlivet ligger langt ude i fremtiden for dem, så er det et parameter, der trækker i den rigtige retning, at arbejdspladsen tager sig godt af sine ældre medarbejdere, siger Carlo Søndergaard.
 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?