Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Historisk aftale om ordentlige arbejdsforhold for to milliarder arbejdere

ILO har vedtaget en anbefaling, som skal hjælpe med til at bekæmpe den uformelle økonomi.

To milliarder arbejdere verden over har fået en håndsrækning til bedre og mere sikre arbejdsforhold. ILO (FN’s arbejdsorganisation) har på en konference i Geneve i juni vedtaget en anbefaling, som skal hjælpe lande med at tage et opgør med den uformelle økonomi, som plager mange landes arbejdsmarked.

Det er første gang, ILO tager sådan et skridt, der skal sikre anerkendelse, værdighed, arbejdstagerrettigheder, en løn, der er til at leve af, og sociale sikringsordninger til næsten halvdelen af verdens arbejdere, der arbejder i den uformelle økonomi.

- Gennem årene har vi set en stigende forståelse mellem regeringer, lønmodtagere og arbejdsgivere om, at den eneste rigtige ting at gøre er at flytte folk fra en uformel til en formel ansættelsesform. Vi ved, at det ikke bliver let. Vi ved, at det er en vanskelig proces, som vil tage tid, men beslutningen har stor værdi, fordi vi nu har en international ramme af retningslinjer, som kan hjælpe medlemslandene med arbejdet, siger Guy Ryder, ILO’s generalsekretær.

Han understreger, at anbefalingen alene ikke gør det.

- Det, der for alvor vil få betydning, er at sætte handling bag ordene, siger han.

 

Mad på bordet
Anbefalingen indeholder en række råd, som skal hjælpe medlemslandene med at lette overgangen fra den uformelle til den formelle økonomi for arbejdstagere og landets økonomiske instanser, samtidig med at arbejdstagernes grundlæggende rettigheder respekteres, og deres muligheder for at skabe sig en sikker indkomst, få mad på bordet og etablere deres egen forretning er sikret.

Desuden indeholder anbefalingerne råd til, hvordan medlemslandene fremmer et godt forretningsklima, som kan skabe bæredygtige virksomheder og dermed anstændige job i den formelle økonomi. Ligesom landene skal skabe en sammenhængende politik, der både sikrer beskæftigelse og sociale sikringsordninger som uddannelse, understøttelse og sundhed.

 

Ud af skyggen
København dannede i april rammerne om den internationale fagbevægelses forberedende arbejdskonference, hvor deltagere fra hele verden var samlet for at diskutere deres synspunkter op til ILO’s konference. Konferencen var arrangeret af International Faglig Sammenslutning (ITUC) og organiseret af Ulandssekretariatet

- Den nye anbefaling er et kæmpe skridt mod at bringe den sorte økonomi ud af skyggen. Den vil hjælpe med at transformere den uformelle økonomi, som især har været udbredt i udviklingslandene. Den vil hjælpe med at skabe job i den formelle økonomi og dermed flytte mange millioner arbejdere væk fra den uformelle økonomi, ligesom anbefalingen vil hjælpe med til at forhindre, at den uformelle økonomi breder sig yderligere, siger Virgil Seafield, formand for den komite, som har arbejdet med anbefalingen, og direktør i arbejdsministeriet i Sydafrika.
 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?