Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Højere bøder for dårligt arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøsyndere får det sværere i fremtiden.

Flere kontrolbesøg og højere bøder til virksomheder, der gentagne gange bryder arbejdsmiljøloven.

Det er resultatet af den aftale, som regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti har indgået om at styrke arbejdsmiljøindsatsen.

Aftalen ”Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø” betyder blandt andet, at Arbejdstilsynet fremover skal føre endnu flere tilsyn med virksomheder med størst risiko for arbejdsmiljøproblemer og færre tilsyn med virksomheder, der har styr på arbejdsmiljøet.

I dag bliver 55 procent af tilsynsindsatsen rettet mod de virksomheder, der arbejder i brancher, hvor der ofte er problemer med arbejdsmiljøet. Fremover vil det være 80 procent af indsatsen, som vil blive brugt på disse virksomheder.

Ingen virksomheder kan dog være sikre på at undgå kontrol fra Arbejdstilsynet, da 20 procent af tilsynsbesøgende vil blive fortaget via stikprøve blandt de resterende virksomheder.

Samtidig vil partierne med aftalen også sikre, at dårligt arbejdsmiljø aldrig bliver en god forretning.

Derfor skal virksomheder, der groft bryder arbejdsmiljøreglerne, straffes med større bøder.

- Hvis vi for alvor skal forbedre arbejdsmiljøet, skal vi sikre, at Arbejdstilsynet bruger flest ressourcer på de arbejdspladser, hvor der er størst problemer. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi med aftalen målretter arbejdsmiljøindsatsen endnu mere mod de virksomheder, hvor vi kan se, at de ansattes sikkerhed og sundhed er hårdt prøvet, siger beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S).

 

BEDRE SAMARBEJDE

I CO-industri er miljøsekretær Michael Jørgensen også godt tilfreds med, at nettet strammes om de
virksomheder, der ikke lever op til deres forpligtelse til at sikre deres medarbejdere et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

- Jeg er enig med forligsparterne i, at det aldrig må kunne betale sig at slække på arbejdsmiljøet. De danske lønmodtagere har krav på at kunne gå på arbejde i sikker forvisning om, at de kommer hjem i samme tilstand, som de tog afsted. Derfor er det positivt, at kontrollen øges og bøderne hæves, siger han.

Samtidig er han meget tilfreds med, at aftalen lægger op til, at Arbejdstilsynet og branchearbejdsmiljørådene skal koordinere deres indsats.

- Branchearbejdsmiljørådene ligger inde med stor specialviden om netop deres område, og der er
ingen tvivl om, at en bedre koordineret indsats fra branchearbejdsmiljørådene og Arbejdstilsynet vil have positiv indflydelse på arbejdsmiljøet på virksomhederne, siger Michael Jørgensen.

Arbejdsmiljøindsatsen blev også i februar styrket, da regeringen, SF og Enhedslisten indgik en aftale om udmøntning af 135 millioner kroner fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Aftalen betyder blandt andet, at Dansk Center for Nanosikkerhed kan fortsætte sin forskning i nanopartiklers indvirkning på vores helbred.

Aftalen sikrer også, at der kommer gang i forsøg med registrering og anmeldelse af arbejdsulykker på landets skadestuer, da der er en mistanke om, at der er en underrapportering af arbejdsulykker.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?