Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Industrien vil hjælpe flygtninge i job

CO-industri og Dansk Industri vil inspirere industriens arbejdspladser til at hjælpe flygtninge i job.

Industrien er parat til at hjælpe de mange flygtninge fra Syrien og andre af verdens brændpunkter, som i de seneste måneder har søgt tilflugt i Danmark. Det fastslår CO-industri og Dansk Industri.

De to organisationer vil derfor gennem samarbejdsorganet TekSam afholde en række inspirationsmøder for virksomhedernes samarbejdsudvalg. Her kan de få inspiration til, hvordan de kan finde plads og ressourcer til at ansætte for eksempel flygtninge eller andre, som har brug for en ekstra hånd til at finde sig til rette på arbejdsmarkedet.

- Den situation, som vi står i nu, er en udfordring, som vi i samarbejde er enige om at bidrage til at løse, siger Mads Andersen, næstformand i CO-industri og TekSam.

TekSam afholdt den 7. oktober sin traditionelle årsdag, hvor temaet netop var den mangfoldige og rummelige arbejdsplads.

- Vi har allerede i dag en række muligheder for at hjælpe. Udfordringen er ikke, som det ellers påstås, at de ikke virker. Udfordringen er, at de gode muligheder, vi har i dag, ikke bruges i tilstrækkeligt omfang. Her tænker jeg på de indslusningsmuligheder, som beskæftigelsessystemet i dag giver mulighed for – som eksempelvis virksomhedspraktik, løntilskud og mentorordning, siger Mads Andersen.

 

Trappemodellen
En af de muligheder, som kan benyttes i dag, er den såkaldte trappemodel, der er aftalt mellem arbejdsmarkedets parter. Trappemodellen er et redskab til at få for eksempel flygtninge gennem et planlagt og målrettet forløb, som skal ende med et fast job i en virksomhed. Trappemodellen indeholder blandt andet uddannelse - eventuelt som sprogundervisning, praktik og arbejde med løntilskud.

- Der er ingen tvivl om, at integration foregår bedst på den enkelte arbejdsplads. Det er gennem jobbet og omgangen med gode og dygtige kolleger, at man får opbygget de helt nødvendige kompetencer, man skal bruge, når man skal færdes på det danske arbejdsmarked, fastslår Mads Andersen.

Han bakkes op af Kim Graugaard, underdirektør i DI og formand for TekSam, der fastslår, at virksomhederne har en forpligtelse til at hjælpe med integration af flygtningene.

- Vi skal som virksomheder løfte vores del af ansvaret og give de nye borgere chancen for at få fodfæste på arbejdsmarkedet og få nytte af deres hænder og kompetence, siger han.

 

Kompetencer og motivation
En af de virksomheder, der med stor succes har en mangfoldig medarbejderskare, er fødevarevirksomheden Lantmännen Unibake i Avedøre ved København. Virksomheden har 19 forskellige nationaliteter ansat.

- Mangfoldighed er ikke en målsætning, men et resultat af, at vi rekrutterer med det formål at finde medarbejdere med de rigtige kompetencer og den rigtige motivation, siger fabrikschef Jacob Thierry-Carstensen.

Han og tillidsrepræsentant Ayub Rehman fortalte på TekSams årsdag om de fordele og udfordringer, der ligger i at have en mangfoldig arbejdsplads med så mange forskellige nationaliteter.

40 års erfaring med mangfoldighed har vist dem, hvad der får en arbejdslads til at fungere, når mange forskellige krav og kulturer går hånd i hånd.

- Vi kræver blandt andet, at medarbejderne kan tale, forstå og læse dansk, og de skal have bestået niende klasses afgangseksamen. Det skyldes, at vi arbejder med fødevaresikkerhed, og her er det vigtigt at kunne læse og forstå instruktioner og udfylde standarder, forklarer Ayub Rehman.

Reglen er også, at der tales dansk i produktionen, mens man gerne må tale sit modersmål i kantinen og rygerummet.

Samtidig er der respekt for medarbejdernes madvaner, hvilket betyder, at kantinen tager hensyn til, at der både er muslimer og vegetarer blandt medarbejderne.

- Vi respekterer også religiøse behov. I gamle dage måtte muslimer bede ved produktionslinjen, men på grund af fødevaresikkerheden går det ikke at rulle bedetæppe ud i produktionen. Derfor har vi indrettet bederum. En anden gevinst ved at have kolleger fra forskellige kulturer er også, at de har forskellige højtider. Så hos os er det sjældent svært at få fri til for eksempel jul, da andre træder til, siger Ayub Rehman.   

Samtidig understreger han, at Lantmännen er en dansk virksomhed, der holder fast i danske værdier og danske traditioner. Så alle ansatte får både påskeæg og julegave.

 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?