Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Social kapital i mindre bidder

Forskere finder ny måde at tale social kapital på.

Når social kapital bliver målt i mindre bidder i en virksomhed, bliver det mere synligt, hvor der er problemer, og det bliver nemmere at arbejde med at højne den sociale kapital. Det viser ny forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Virksomhedens sociale kapital måles traditionelt på, hvor stor tilliden er på arbejdspladsen, i hvor høj grad medarbejderne oplever retfærdighed, og hvor godt samarbejdet fungerer.

Men i stedet for at se på virksomheden som en helhed, så har forskerne på NFA arbejdet med en nyere forståelse af social kapital i deres projekt. De har nemlig kigget ind i virksomheden ud fra en betragtning om, at der er ressourcer i sociale relationer, samt at det er vigtigt at skelne mellem forskellige former for social kapital.

I det aktuelle projekt har NFA undersøgt den sociale kapital på seks mejerier ved at se på den fra flere forskellige sider. De har undersøgt den sociale kapital inden for teams, mellem teams, i forhold til nærmeste ledelse og i forhold til arbejdspladsen som helhed.

Medarbejderne har fået en række spørgsmål om samarbejde, kommunikation og tillid inden for afdelingen og i forhold til andre afdelinger. De er også blevet spurgt om, hvordan afdelingens relationer er til andre afdelinger, hvordan medarbejdernes relationer er til den nærmeste leder og til den samlede ledelse på arbejdspladsen. 

- På den måde er det muligt at komme tættere på den sociale kapital, og det gør, at vi har fået denne nyere forståelse af, hvad social kapital er, fortæller Thomas Clausen, seniorforsker på NFA, ved et gå hjem-møde i slutningen af marts i København.

Stor variation
Resultatet af målingen af den sociale kapital på mejerierne viser, at den sociale kapital generelt er høj på alle fire typer målinger, men hvis man kigger på tværs af mejerierne, så er der stor variation over, hvor høj den sociale kapital er på de fire typer. Især den sociale kapital mål mellem teams svinger fra den ene yderlighed til den anden.

- Det tyder på, at der er forskellige aspekter af social kapital. Nogle steder er der høj social kapital inden for de enkelte teams, men lav social kapital i forhold til nærmeste leder eller de andre teams. Det er vigtigt at vide, når man skal finde ud af, hvor det er hensigtsmæssigt at sæt ind, siger Thomas Clausen.

Han peger på, at forskning viser, at når der er høj social kapital i et team, så giver det blandt andet forbedrede resultater, forøget sammenhængskraft i teamet og forøget jobtilfredshed blandt teammedlemmerne.

- Social kapital er altså en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Det er vigtigt i forhold til trivsel, kerneopgaven og forandringer. Hvis der er tillid på en arbejdsplads, og medarbejderne oplever sig inddraget, så er der større chance for, at man kan gennemføre forandringer med succes, siger han.

Social kapital

Du kan læse mere om social kapital på Teksams hjemmeside.

TekSam

Inddragelse giver resultater
Derfor har næste skridt for mejerierne været at udvikle handleplaner for de udfordringer, der er blevet klarlagt af undersøgelsen af den sociale kapital. Det er sket i workshops, hvor de enkelte teams har arbejdet med de problemer, hvor der skal sættes ind.

- Læringen fra disse workshops er, at medarbejderperspektivet er en væsentlig ressource i arbejdet med social kapital. Når man inddrager medarbejderne i at finde gode løsninger, så får man aktive medarbejdere, der er engagerede og føler medejerskab, siger Thomas Clausen.

Som et eksempel på, hvordan medarbejderne kan bidrage positivt til et godt samarbejdsklima, fortæller han om to teams på et mejeri, der havde udfordringer med kommunikationen og ikke mindst koordineringen af arbejdsopgaver. De to teams havde i workshoppen store problemer med at komme frem til brugbare løsningsforslag.

- Indtil en sagde: ”Hvad med at en fra det andet team deltager, hver gang vi har møder?” Det var, som om en engel gik gennem lokalet. Der var løsningen. Alle var begejstrede, og medarbejderne fandt selv på et simpelt kommunikationssystem til, hvordan de overleverer opgaver til hinanden, fortæller Thomas Clausen.

 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?