Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Ingen varm luft i Vestas

På Vestas Manufacturing A/S i Hammel er der altid handling bag ordene, og ledelse og tillidsrepræsentanter samarbejder tæt for at skabe trivsel på arbejdspladsen. Derfor får virksomheden CO-industris Samarbejdspris 2018.

”Vi siger, hvad vi gør, og gør, hvad vi siger”. Ordene falder næsten samtidigt fra Brian Tøfting og Mikael Rye Kristensen.

De er henholdsvis fællestillidsrepræsentant og fabrikschef på Vestas Manufacturing A/S i Hammel. Selv om de understreger, at de ikke altid er enige om alting, så er de dog fuldt ud enige om det vigtigste: at samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere skal fungere for at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og er glade for at være.

Og det gøres i Hammel i en atmosfære, hvor der er lavt hierarki, tillid, en åben og ærlig dialog og ikke mindst handling bag ordene, påpeger de.

Vestas Manufacturing A/S i Hammel er dette års modtager af CO-industris Samarbejdspris. Prisen gives til virksomheder, som har et særligt godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og dermed styrker både trivslen og produktiviteten.

- Jeg oplever, at vi er gode sparringspartnere. Det, vi siger, gør vi. Det er ikke bare varm luft. Trivsel betyder noget, og ledelsen hjælper gerne med at implementere de tiltag, som samarbejdsudvalget har besluttet, forklarer Brian Tøfting, som også er tillidsrepræsentant for cirka 75 elektrikere. Det er ham, der har indstillet virksomheden til CO-industris Samarbejdspris.

 

Dagligdagen tæller

Virksomheden har cirka 760 medarbejdere og producerer blandt andet styringselektronik og overvågningssystemer til koncernens vindmøller. Samtidig fylder udvikling en stor del i produktionen, hvor medarbejderne arbejder med at modne nye produkter til masseproduktion.

- Samarbejdsudvalget holder møder fire gange om året, hvor vi har en konstruktiv og ærlig dialog om de udfordringer, som vi står over for. Men det er faktisk lige så meget det samarbejde, der foregår uden om, jeg synes, er vigtigt. At vi i dagligdagen kan mødes og drøfte de forskellige problemstillinger, og at vi medarbejdere har mulighed for at komme med relevante input, siger han.

Det er en holdning, som Mikael Rye Kristensen er helt enig i. For ham som leder er det vigtigt at have en god kontakt med medarbejderne. Det gælder både tillidsrepræsentanter, samarbejdsudvalgsmedlemmer og øvrige medarbejdere.

- For mig er samarbejdet med tillidsrepræsentanterne vigtigt, fordi jeg har behov for modspil. Vi er ikke enige hele tiden, men jeg hører gerne på deres argumenter, og så finder vi som oftest fælles fodslag. Medarbejderne kan give mig nye vinkler på de udfordringer, som vi står over for i virksomheden. De bringer ofte ting til torvs, som jeg ikke ser, og tit er det på et detaljeniveau, som kun en dygtig operatør bider mærke i, siger Mikael Rye Kristensen.

Derfor går han også gerne en tur i produktionen om morgenen og siger godmorgen til så mange medarbejdere som muligt.

- Det fjerner distancen, når vi har mulighed for at kigge hinanden i øjnene og få en god dialog. Og så har jeg også den egoistiske bagtanke, at når jeg har gået en tur, så kender jeg også pulsen i huset og ved, om der er noget, som skal tages hånd om, siger han.

 

Bløde værdier på agendaen

Gennem den seneste tid har samarbejdsudvalget på virksomheden arbejdet målrettet med at styrke trivslen og motivationen blandt medarbejdere.

Udvalget har blandt andet besluttet, at der skal foretages minitrivselsundersøgelser en gang i kvartalet, så der løbende bliver holdt øje med, hvordan medarbejderne har det i stedet for kun at måle en gang om året. Samtidig er alle teamledere og managere blevet trænet i trivselsledelse, så de er klædt på til at tage fat i de trivselsudfordringer, der kan være.

- Vi opfordrer dog også kollegerne til at komme og sige det, hvis de oplever noget i stedet for at gå og putte med det indtil næste trivselsundersøgelse. Jeg synes faktisk, at medarbejdere og ledere har en god dialog i det daglige, hvor vi oplever, at der er tillid mellem parterne, så alle tør sige, hvad der ligger dem på sinde, siger Brian Tøfting.

For at sætte ekstra spot på det psykiske arbejdsmiljø er der også uddannet et team af psykiske førstehjælpere.

- Det fysiske arbejdsmiljø er til at tage og føle på, mens det psykiske arbejdsmiljø er sværere. Derfor har vi uddannet vores tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, som kollegerne kan gribe fat i, hvis noget i det psykiske arbejdsmiljø fylder hos den enkelte, eller hvis man er bekymret for en kollega og gerne vil have os til at være opmærksomme på vedkommende. Det er ikke, fordi vi kan løse alle problemer, men vi kan guide og vejlede og hjælpe med at tage kontakt til en psykolog eller ringe til fagforeningen og kommunen, forklarer han.

I forbindelse med lanceringen af de psykiske førstehjælpere blev Brian Tøfting og HR-medarbejderen sendt på roadshow rundt i virksomheden for at forklare om det nye tiltag.

- Vi ville sikre os, at dem, tiltaget var tiltænkt, også bruger det, og her må jeg virkelig rose Brian. For han fik budskabet klart igennem, siger Mikael Rye Kristensen.

- De var dog lidt overraskede, da vi stillede os op og fortalte om førstehjælperne. Vi plejer at tale om code of conduct, produktion og sikkerhed, og nu stod vi pludselig og snakkede om, at vi skal have de bløde værdier på agendaen. Men vi kan se, at gennem den seneste måneds tid er førstehjælperne blevet brugt mere og mere, fortæller Brian Tøfting.

Han og HR tager på roadshow med jævne mellemrum, når medarbejderne skal informeres om forskellige tiltag. Ideen med roadshowet er, at de når ud til alle teams og skift uanset tid på døgnet. Dermed får alle en enslydende information og forståelse af de aktuelle emner.

 

Videre med værdighed

Men et er at arbejde godt sammen, når milde vinde blæser i vindmølleindustrien, og alting er godt – noget andet er at få det gode samarbejde til at fungere i krisetider. Den test har ledelse og medarbejdere på Vestas i Hammel netop taget. I oktober måtte de i forbindelse med en sparerunde tage afsked med 81 medarbejdere.

- Det er bestemt ikke en ønskværdig situation, men vi har virkelig fået bevist, at vi kan arbejde tæt sammen. Og vi var fra begge parters side enige om, at vi skulle finde ud af, hvordan vi kunne få sagt farvel på en værdig måde, så de afskedigede forhåbentlig husker Vestas som et godt sted at være, siger Brian Tøfting.

To dages forhandlinger resulterede i en fratrædelsespakke, der blandt andet indebar fritstilling af de afskedigede medarbejdere, godtgørelse og mulighed for efteruddannelse.

- Vi har haft meget fokus på, hvordan vi bedst kan hjælpe vores kolleger, både de afskedigede og dem, der bliver. De har eksempelvis mulighed for at tale med en psykolog. Og så har vi brugt meget tid på at gå rundt og snakke med kollegerne, fortæller Brian Tøfting.

Selv om det havde været mest bekvemt, så sprang Mikael Rye Kristensen heller ikke sin morgenrunde over dagen efter fyringerne.

- For mig var det vigtigt at være der, og jeg fik mange kommentarer og spørgsmål. Nogle af dem helt personspecifikke, som jeg ikke har nok baggrundsviden til at kunne besvare. Men jeg lyttede og opfordrede spørgerne til at sikre, at deres fyrede kolleger tog til det introforløb, som Vestas i Danmark havde arrangeret, og hvor de ville få en grundig introduktion til den hjælp, som Vestas stiller til rådighed, fortæller han.

På en trist baggrund mener han, at forløbet under fyringerne bragte noget godt med sig.

- Det tætte forhold, som blev opbygget mellem teamlederne og tillidsrepræsentanterne, skal vi bygge videre på. Det er selvfølgelig stadig vigtigt, at tillidsrepræsentanterne og Brian kæmper for at sikre medarbejdernes rettigheder og udgør en solid modvægt i forhold til os, men det er den form for tillid, som gør, at vi kommer i mål, siger han.

 

Gode kompetencer

Brian Tøfting ser fortrøstningsfuldt på beskæftigelsesmulighederne for de tidligere kolleger. Både virksomhedens produktionschef og direktøren for beskæftigelsesområdet i Favrskov Kommune er i forbindelse med fyringerne blevet kontaktet af andre virksomheder, som var interesserede i de tidligere Vestas-ansatte. De er nemlig kendt for at have en god sikkerhedskultur og gode kompetencer.

Det skyldes blandt andet, at virksomheden har et aktivt uddannelsesudvalg, som arbejder målrettet for at sikre, at medarbejderne har de kompetencer, som fremtidens Vestas har brug for. Det betyder for eksempel, at ufaglærte medarbejdere med 12 måneders anciennitet har mulighed for at tage en af fem forskellige erhvervsuddannelser som voksenlærling med fuld løn.

- Der er mange af vores kolleger, der har kvalifikationer, som de gerne vil have papir på. Det kan de også bruge, hvis de ikke er på Vestas mere, siger Brian Tøfting.

Samtidig har virksomheden også taget alternative lærlingekontrakter i brug. Vestas gør flittigt brug af elektrikerkompetencer, men behovet er for smalt til at kunne give lærlinge en bred uddannelse. Derfor har uddannelsesudvalget lavet en aftale med en anden virksomhed om at dele lærlingene, så Vestas fremover kan tage to elektrikerlærlinge om året.

Uddannelsesudvalget har desuden et godt øje til mulighederne for aftalt uddannelse, som er sikret gennem overenskomsterne. I den nærmeste fremtid vil medarbejderne derfor komme til at høre mere til, hvordan de kan styrke deres kompetencer gennem aftalt uddannelse.

- Muligheden for at udvikle sig er også trivsel, fastslår Brian Tøfting.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?