Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Kemi og arbejdsmiljø

Kemiens Dag 2016 sætter fokus på de stoffer i arbejdsmiljøet, der kan gøre os syge.

Der er risiko for arbejdsrelaterede sygdomme som kræft, lungesygdomme, hudsygdomme og allergi, hvis skadelige kemikalier ikke håndteres korrekt i forhold til arbejdsmiljøreglerne og REACH, som er kemikalielovgivning, der gælder samtlige EU-lande.

Ud over de helbredsmæssige skadevirkninge kan ukorrekt håndtering af kemikalier også få økonomisk betydning for virksomheden i form af sygedage, tabt produktion, erstatninger og tab af image.

Derfor sætter Kemiens Dag 2016 den 23. november fokus på kemi og arbejdsmiljø. Hvordan forholder det sig egentlig med kemi og arbejdsmiljø? Hvor er de vigtigste problemer, og hvilke temaer skal virksomhederne håndtere i fremtiden? Hvordan skal virksomhederne for eksempel håndtere nanoteknologi, og hvad vil der ske, når der gradvist kommer mere og mere viden om de enkelte kemikalier?

Temadagen, der er arrangeret af blandt andre CO-industri, Arbejdstilsynet, Dansk Industri og Miljø- og Fødevareministeriet, vil også berøre REACH.

Der vil blive set på, hvordan REACH gavner arbejdsmiljøet. Hvad snitfladerne er mellem REACH og arbejdsmiljølovgivningen, og hvad der skal til, for at sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier kan bruges til at holde styr på arbejdsmiljøet og instruere medarbejderne. Ligeledes vil det blive debatteret, hvor meget ansvar arbejdsgiveren kan og bør lægge på leverandøren.

 

Brug reglerne aktivt

Desuden vil der blive set på, hvad virksomheder i servicesektoren og industrivirksomhederne gør for at beskytte medarbejderne mod problematiske kemikalier.

Hvordan sikres det, at reglerne ikke bare er regler, men også bliver brugt af de medarbejdere og ledere, der står med de konkrete udfordringer? Hvor er succes’erne, og hvor er stederne med behov for en større indsats?

På Kemiens Dag vil der også blive set på, hvordan EU arbejder med området. I EU’s arbejdsmiljøstrategi 2014-2020 er der igangsat en række initiativer, og der peges på et stort vækstpotentiale, hvis det lykkes at mindske kemikaliepåvirkningen på arbejdspladserne.

Arbejdsmiljøet er ikke altid reguleret på samme måde i de europæiske lande, og der er stor forskel på håndhævelsen. Men hvad betyder det for kemi på arbejdspladserne, og skal det blive ved med at være sådan? Er der i større grad brug for fælles europæiske regler og en mere ensartet håndhævelse?

Det er blot nogle af de mange spørgsmål, som vil blive besvaret på Kemiens Dag 2016, som finder sted den 23. november klokken 8.30 til 17.00 i Industriens Hus i København.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?