Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Klare regler om psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets regler om psykisk arbejdsmiljø bliver nu samlet i én bekendtgørelse og udmøntes i fem vejledninger.

Nu bliver det klart og tydeligt – og samlet ét sted – hvilke forpligtelser arbejdsgiverne har for at forebygge problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet samler nemlig for første gang de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø i én bekendtgørelse.

Overordnet set er der ikke ændret på noget. Det er stadig arbejdsgivernes ansvar at sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt arbejdsmiljø såvel fysisk som psykisk, men hidtil har det psykiske arbejdsmiljø kun været beskrevet overordnet i lovgivningen.

Med den nye bekendtgørelse bliver det præciseret, hvilke risikofaktorer der skal indgå i virksomhedernes vurderinger, når det handler om forebyggelse i forbindelse med det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet vil supplere bekendtgørelsen med tre nye vejledninger til virksomhederne, hvor virksomhederne kan finde hjælp til, hvilke forebyggende tiltag de kan sætte i værk for at leve op til reglerne.

Bekendtgørelsen følges op af fem vejledninger. To af dem er opdatering af eksisterende:

1.    Vold
2.    Krænkende handlinger herunder mobning og seksuel chikane.

De tre nye vejledninger bliver om:

3.    Stor arbejdsmængde og tidspres
4.    Uklare krav og modstridende krav i arbejdet
5.    Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.

TekSam og psykisk arbejdsmiljø

CO-industri og Dansk Industris samarbejdsorgan TekSam hjælper og rådgiver virksomhedernes samarbejdsudvalg om psykisk arbejdsmiljø blandt andet mobning og seksuel chikane.

TekSam har konsulenter fra både CO-industri og Dansk Industri tilknyttet. De kan komme ud til jeres samarbejdsudvalg og hjælpe med at udarbejde politikker mod mobning, seksuel chikane og krænkende handlinger.

De to organisationer har desuden overtaget Arbejdstilsynets forpligtelser i forhold til indsatsen mod mobning og chikane. Hvis du oplever mobning og chikane, kan du anonymt kontakte TekSam, som herefter vil undersøge sagen.

Hvis der er tale om uoverensstemmelser af konkret art, for eksempel hvis sagen drejer sig om enkeltpersoner, behandles sagen på sædvanlig vis efter de almindelige fagretlige regler. Det vil sige, at sagen først vil blive forsøgt løst ved lokal forhandling, herefter vil der blive afholdt mæglingsmøder, og er der stadig ikke fundet frem til en løsning kan sagen sendes direkte til faglig voldgift.

Herefter vil TekSam hjælpe virksomheden med at forebygge lignende sager i fremtiden.

Udgangspunktet for TekSams indsats på dette område er Samarbejdsaftalen samt organisationernes "Aftale om trivsel på arbejdet og et godt psykisk arbejdsmiljø"

TekSam holder med jævne mellemrum temamøder, hvor emnet er psykisk arbejdsmiljø. 

Du kan læse mere om TekSam på teksam.dk

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.