Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Masseafskedigelse: Her er 14 ting din fagforening kan hjælpe dig med

Den lokale fagforening er en uundværlig støtte, hvis du som tillidsrepræsentant skal gennem en masseafskedigelse. Se hvad din fagforening konkret kan hjælpe dig med og få tips til, hvordan du sikrer dig den bedste støtte i processen.

Beskeden om en masseafskedigelse rammer nogle gange helt uventet, og det kan for mange tillidsrepræsentanter være en overvældende opgave at skulle sikre de bedste forhold for alle kolleger, samtidig med at alle formaliter skal overholdes.

Spil dig klogere

CO-industri har sammen med Konventum udviklet et spil, som skal hjælpe tillidsrepræsentanter med at komme bedst muligt gennem en masseafskedigelse.

Du kan læse mere om spillet her

Nogle tillidsrepræsentanter kan rutinemæssigt trække en slagplan op af skuffen, fordi masseafskedigelser er en trist tilbagevendende begivenhed, mens andre kun oplever det en enkelt gang i deres tid som tillidsrepræsentant.

Derfor er det altid en god idé at gribe fat i din fagforening i forbindelse med en masseafskedigelse. De har erfaring og overblik til at hjælpe dig og dine kolleger bedst muligt gennem processen. Og det har aldrig været meningen, at du skal løse det hele alene. 

Den erfarne forhandler Tonni Reiche Vangsted, driftschef fra Teknisk Landsforbunds Medlemscenter, giver her 14 bud på, hvad din fagforening kan hjælpe dig med, når du står over for en masseafskedigelse. Der kan være meget mere. Listen er ikke udtømmende eller en facitliste, så husk at kontakte din fagforening:

Kontakt din lokale fagforening hurtigt

Kontakt din lokale fagforening, når du bliver indkaldt til ekstraordinært møde i samarbejdsudvalget, og du har en formodning om, at der kunne være en masseafskedigelse på vej. Jo før din forbunds- eller afdelingsrepræsentant bliver orienteret, jo bedre tid har han eller hun til at klæde dig godt på til forhandlingerne.

Få hjælp til et godt forhandlingsforløb

Få hjælp til at aftale et godt forhandlingsforløb, så der er styr på, hvilke dage du som tillidsrepræsentant forhandler med ledelsen, og hvornår og hvordan I melder ud til kollegerne.

Det er også godt at få en aftale om, hvilket sprog forhandlingerne skal foregå på. Flere arbejdsgivere, som er internationale virksomheder med engelsk som koncernsprog, vil gerne have, at forhandlingen med de overenskomstansatte foregår på engelsk. Her er det rimeligt at have et standpunkt om, at selve forhandlingerne foregår på dansk. Der er risiko for, at flere nuancer går tabt, hvis forhandlingerne sker på et andet sprog end dansk.

Få det rigtige materiale

Sørg for at få det rigtige materiale. Der er mange regler for, hvilke dokumenter tillidsrepræsentanten skal have. Fagforeningen kan hjælpe med at sikre, at du får det, som du har behov for og ret til. Du kan læse om rammerne i din overenskomst.

Få den rigtige start

Mange tillidsrepræsentanter går automatisk – og helt naturligt – i ”løsningsmode”, når de får beskeden om masseafskedigelser. Her kan fagforeningen hjælpe med at starte ved A og kigge på, hvilke andre muligheder der eventuelt kan bringes på banen for at undgå eller begrænse de planlagte afskedigelser. Det kan for eksempel være uddannelse, omplacering eller lignende – såkaldte afbødningsforanstaltninger.

Kig på uddannelsesmuligheder

Fagforeningen kan hjælpe dig med at finde ud af, om der er mulighed for at søge forskellige fonde til uddannelse i forbindelse med masseafskedigelser, så I kan tilrettelægge særlige uddannelsesforløb, som kan hjælpe jer over de udfordringer, som fyringsrunden udspringer af. Det gælder både uddannelse med henblik på at fastholde dygtige medarbejdere og med det formål at klæde kollegerne bedst muligt på til at få et nyt job.

Brems ned

Nogle gange vil arbejdsgiverne gerne hurtigt gennem forhandlingerne. Fagforeningen kan hjælpe dig med at tage farten ud af forhandlingerne og få tid til at undersøge tingene ordentligt, inden du indgår en aftale. Det fremgår af både lovgivningen og overenskomsterne, at der skal være tale om reelle forhandlinger, så hvis I oplever, at arbejdsgiveren bevidst fremskynder en proces, så har I ret til at holde igen og bede om den fornødne tid til at bearbejde diverse input og indgå i en reel forhandling.

Hold ud

Kører forhandlingerne i hårdknude, kan det godt være sejt at holde humøret oppe og hovedet koldt. Fagforeningen har ingen bagkant, når det handler om at få en aftale på plads, så selv om forhandlingerne strækker sig ud på de sene aftentimer, så bliver din repræsentant fra fagforeningen siddende til rådighed for dig.

Tag en særlig sagkyndig med

Få fagforeningen, eller som det hedder i lovgivningen: en særlig sagkyndig, med til forhandlingerne. Ofte er de lokale fagforeninger til stede på virksomheden under forhandlingerne med ledelsen om masseafskedigelserne. Der er mulighed for at have en særlig sagkyndig – her din fagforeningsrepræsentant – med i forhandlingsrummet, nogle gange udelukkende som rådgiver, andre gange med decideret taleret og direkte indflydelse på forhandlingen.

Her er det vigtigt at afstemme forventninger inden møderne med ledelsen. På den måde har din fagforeningsrepræsentant mulighed for at se muligheder, som han eller hun kan vende med dig, som er den primære forhandler til møderne. Der er også mulighed for at have din fagforening siddende i et separat rum, så du hurtigt kan få sparring under forhandlingerne, som typisk løber over nogle få dage.

Samtidig kan fagforeningernes repræsentanter inspirere hinanden til løsninger, fordi de hver især har erfaringer fra afskedigelsesrunder i andre virksomheder.

Hjælp til at løfte hinanden

Når de berørte fagforeninger er samlet, kan det også være en hjælp til samarbejdet mellem tillidsrepræsentanterne på virksomheden fra forskellige fagforbund.

Erfaringerne viser, at hvis tillidsrepræsentanterne på tværs af timelønnede og funktionærer arbejder tæt sammen, så kan de ofte løfte hinanden.

Forhandlingerne er hektiske. Derfor kan det være en god hjælp at have repræsentanter fra fagforeningerne til at hjælpe hinanden med at finde ud af, hvordan en løsning for timelønnede kan smitte af på funktionærerne og omvendt.

Strik de rigtige aftaler sammen

Ved forhandlinger om masseafskedigelser skal der ofte tænkes ud af boksen. Din fagforening kan hjælpe med at udfordre de rammer, som ledelsen stiller op, og inspirere til andre løsninger.

Det kan for eksempel være at komme med en vurdering af, om det er en god idé at indgå aftaler om fritstilling, som kan være gode for nogle, men have uheldige konsekvenser for andre.

Lister

Når der sker masseafskedigelser, skal du tage afsked med gode kolleger. Du bestemmer ikke, hvem der skal afskediges, men du kan være med til at rådgive virksomheden.

Fagforeningen kan hjælpe dig med at gennemgå listerne over dem, som er i farezonen, og kigge efter, om der er nogle særlige forhold, som gør sig gældende. Det kan være handicap, barsel, tillidshverv osv.

Et ekstra sæt øjne på materialet

Fagforeningen kan sætte sig ned sammen med dig og gennemgå det materiale, som du har fået. Sammen kan I kigge på, om du har opnået det, du gerne ville med forhandlingerne. 
 

Det, der er rigtig svært

Når forhandlingerne er overstået, kan fagforeningen hjælpe med at forberede dig på den opgave, der nu venter, når der bliver sat navne på de afskedigede.

Nogle steder er tillidsrepræsentanten altid til stede ved afskedigelser, andre steder er det kollegerne, som beder om, at du sidder med ved samtaler. Du skal forberede dig på, at du både skal være en skulder at græde ud ved og tillidsrepræsentanten med det gyldne overblik.

Husk dig selv

Som tillidsrepræsentant skal du være den stærke, når verden ramler for dine kolleger, og den opgave er ikke altid lige let.

Derfor er det vigtigt, at du bruger fagforeningen til både at få styr på alt det praktiske og formelle, men også at du husker at bede om hjælp til dig selv. 

Tavshedspligt

Tavshedspligt i forbindelse med masseafskedigelser

Du kan som tillidsrepræsentant være pålagt tavshedspligt om de oplysninger, der kommer frem under forhandlingerne med arbejdsgiver. Det betyder, at du ikke må videregive de tavshedsbelagte oplysninger til udenforstående, heller ikke dine kolleger på arbejdspladsen.

Tavshedspålægget må ikke være generelt formuleret, så det pålægger dig tavshedspligt om alle oplysninger om virksomhedens forhold. Tavshedspligten skal være konkret og sagligt begrundet.

Det betyder, at tavshedspålægget ikke må være mere vidtgående, end hvad der følger af virksomhedens legitime interesser. Et tavshedspålæg kan dog bidrage til, at du som tillidsrepræsentant modtager flere og tidligere oplysninger. Det kan være en fordel for dig, fordi du ved at blive involveret tidligt, eventuelt i samarbejde med fagforeningen, får mulighed for at påvirke den proces, som virksomheden er i gang med i forbindelse med masseafskedigelserne.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at du gerne må søge råd og vejledning hos din fagforening og/eller særligt sagkyndige eksperter. I så fald udvides tavshedspligten til også at omfatte fagforeningen og/eller de særligt sagkyndige. 

Din fagforening vil kunne rådgive dig om, hvordan du bedst muligt håndterer processen og varetager dine kollegers interesser.

Fagforeningen kan også bistå dig med kritisk gennemgang af eventuelle aftaler og fortrolighedspålæg, inden du skriver under eller på anden måde tiltræder aftalerne. Det er derfor en god ide, at du kontakter din fagforening så hurtigt som muligt, efter du bliver bekendt med masseafskedigelsessituationen.

 

PLIGT TIL FORHANDLING

Industriens overenskomster (Bilag 6 i Industriens Overenskomst og bilag 18 i Industriens Funktionæroverenskomst) forpligter arbejdsgiveren til så tidligt som muligt at indlede forhandlinger med lønmodtagerne på virksomheden eller deres repræsentanter.
Forhandlingerne har det formål at nå frem til en aftale om at undgå eller begrænse de påtænkte afskedigelser samt afbøde følgerne. Der skal altså forhandles om aktiviteter, der arbejder hen mod en omplacering eller omskoling af de afskedigede lønmodtagere.

Ud over de nævnte bilag til overenskomsterne kan arbejdsgiveren være forpligtet til information og forhandling efter andre regler og aftaler, for eksempel Samarbejdsaftalen m.v.

Følg links og se, hvad overenskomsterne siger om masseafskedigelser

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?