Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Spil dig klogere på masseafskedigelser

CO-industri har sammen med Konventum udviklet et spil, som skal hjælpe tillidsrepræsentanter med at komme bedst muligt gennem en masseafskedigelse.

56 ud af 180 medarbejdere skal afskediges. Hvad gør du som tillidsrepræsentant?

De færreste tillidsrepræsentanter har erfaringer med masseafskedigelser, men hvis det sker, så er det vigtigt, at du har styr på arbejdsgangene, så du kan hjælpe dine kolleger bedst muligt.

Derfor har CO-industri og Konventum udviklet et spil, som tager dig med gennem de forskellige trin af en masseafskedigelsessag.

”På de meget store virksomheder i Danmark har de en fast plan for, hvordan masseafskedigelser skal forløbe, og tillidsrepræsentanterne kender til processerne, men sådan er det langt fra på andre arbejdspladser. De færreste tillidsrepræsentanter oplever en massafskedigelse. Det er glædeligt, men det betyder også, at de mangler erfaring med at håndtere den store udfordring, som en masseafskedigelse er, når situationen opstår. Derfor har vi udviklet et spil, som de kan spille, når de står i situationen, og blive klædt på til at håndtere de forskellige trin i sådan en proces,” siger Carlo Søndergaard, faglig sekretær i CO-industri.

 

VIDEN OG STRATEGI

Spillet er lavet som et onlinespil, hvor du bliver taget gennem de forskellige faser af en masseafskedigelsesprocedure lige fra det øjeblik, hvor du bliver indkaldt til et ekstraordinært møde i samarbejdsudvalget for at blive orienteret om afskedigelserne, til du står med de tilbageværende kolleger og skal bidrage til, at de holder modet oppe.

”Det kræver meget viden og strategisk overblik at håndtere en masseafskedigelse. Spillet er tænkt som et bidrag til den hjælp og viden, som tillidsrepræsentanter akut har brug for, når de bliver informeret om en masseafskedigelse. Det er stadig vigtigt, at tillidsrepræsentanten kontakter sin fagforening i forbindelse med afskedigelserne,” siger Carlo Søndergaard.

Spillet skal altså supplere den viden og hjælp, du som tillidsrepræsentant kan få i din fagforening.

Spillet

Disse emner kommer du igennem i spillet om masseafskedigelser:

  1. Masseafskedigelser – hvad og hvornår
  2. Processen, forhandlingsudvalg og god kommunikation
  3. Nedbringelse af afskedigelser
  4. Frivillig fratrædelse
  5. Arbejdsmiljø, karriererådgivning og fremtidsudsigter
  6. Afskedigelsesvilkår
  7. Afskedigelseskriterier
  8. Selve afskedigelserne
  9. De tilbageværende medarbejdere
Du finder Spillet om masseafskedigelser her

Spillet foregår i ”Tillidsbyen”, hvor du er fællestillidsrepræsentant på en fabrik, som vil afskedige 56 ud af 180 medarbejdere. Undervejs i spillet møder du forskellige aktører, som alle er påvirkede af afskedigelserne, for eksempel din fagforening, ledelsen og fællesklubben.

Gennem spillet får du viden og spørgsmål, som er relevante for det niveau i spillet, som du er kommet til.

 

INSPIRATION TIL ANDRE

”Når vi taler om masseafskedigelser, så er lovgivningen og overenskomsterne meget præcise i forhold til, hvem det omfatter, men mange tillidsrepræsentanter vil også opfatte det som en masseafskedigelse, hvis der for eksempel er 13 i en afdeling, og der pludselig er fem kolleger, som skal fyres. Og selv om love og overenskomster fylder en del i spillet, så kan de også hente mange tips til, hvordan de bedst muligt hjælper kollegerne,” siger Carlo Søndergaard.

Han understreger desuden, at spillet ikke er et forhandlingsspil, men et læringsspil, hvor du får gode råd til, hvad du kan gøre i de forskellige situationer.

”Derfor har vi blandt andet også taget nogle af de psykiske aspekter ved masseafskedigelser med og giver gode råd til, hvordan tillidsrepræsentanten kan håndtere for eksempel forhandlingen om afskedigelseskriterier, da vi ved, at det er noget, som mange tillidsrepræsentanter synes er meget hårdt,” forklarer Carlo Søndergaard.

Det tager tre timer at spille hele spillet, men det er muligt at tage det i mindre bidder, så du for eksempel spiller ét niveau ad gangen, så du netop er klædt på til næste trin i jeres afskedigelsesproces.

Spillet er udviklet af Konventum og CO-industri og støttet af FIU.

Masseafskedigelser

Der er tale om masseafskedigelse, når antallet af påtænkte afskedigelser inden for et tidsrum af 30 dage vil udgøre:

Mindst 10 lønmodtagere i virksomheder, som normalt beskæftiger over 20 og færre end 100 lønmodtagere.

Mindst 10 procent af antallet af lønmodtagere i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 100 og under 300 lønmodtagere.

Mindst 30 lønmodtagere i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 300 lønmodtagere.

Hele regelsættet for masseafskedigelse finder du her:
Du skal have et login til CO-industris lukkede del af hjemmesiden for at kunne se bilagene digitalt.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?