Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Ny teknologi med bivirkninger

Nye teknologier i produktionen kræver et skarpt øje på det psykiske arbejdsmiljø. Medarbejderne risikerer at få technostress.

Robotter, it og automatisering kan være rigtig positivt for produktiviteten og konkurrenceevnen, men de nye teknologier kan også komme med en række bivirkninger, som kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø. Medarbejderne risikerer at opleve stress, mistrivsel og demotivation, hvis ikke arbejdspladsen er opmærksom på at forebygge technostress.

”Vi kan af forskningen se, at nye teknologier og implementeringen af disse øger risikoen for technostress derude. Og vi kan se, at det reducerer medarbejdernes præstation, at det har negativ betydning for jobtilfredsheden, produktiviteten og medarbejdernes organisatoriske involvering. Det er altså noget, som er vigtigt at have blik for, for det kan simpelthen have betydning for konkurrenceevnen,” siger Malene Friis Andersen, der er organisationspsykolog.

Hun er blandt de oplægsholdere, der på TekSams Årsdag fortalte de 750 tilhører om fremtidens industri arbejdspladser. Og under overskriften Teknologi og psykisk arbejdsmiljø præsenterer hun de fem forskellige former for technostress, som virksomhederne skal være opmærksomme på, når de indfører ny teknologi.

”Det handler om at se på, hvad det er for udfordringer, benspænd og bøvl denne her teknologi kan give. For kender vi til det, så kan vi stille en mere præcis analyse af problemerne, og jo mere præcise vi kan være, jo mere præcise kan vi være med de tiltag, som vi sætter ind med,” siger hun.

 

FEM TYPER TECHNOSTRESS

Techno-overload

Her oplever medarbejdere og ledelse, at de får så mange informationer om de teknologier, der er i gang, der kommer og måske kommer, at de føler, at de drukner og mister orienteringen om, hvad der sker.


”Der er hele tiden nye opdateringer, nye ting på mail og på informationsopslagstavlen, og det gør, at det er svært for medarbejderne at skelne mellem, hvilke af informationerne der er vigtigst for mig og har betydning for mig i mit arbejde. Det kan betyde, at man bruger rigtig meget tid på at sætte sig ind i informationer, som faktisk ikke er relevante for en, og man mister overblikket, eller omvendt at man resignerer og siger: Jeg kan alligevel ikke følge med i alle de ting, der kommer. Jeg håber det, går over. Det gør det nogle gange,” forklarer Malene Friis Andersen.

Techno-kompleksitet

Techno-kompleksitet er oplevelsen af, at man ikke har viden og kompetencer til at håndtere de nye teknologier. Det betyder, at medarbejderen vil få vanskeligt ved at løse sine arbejdsopgaver og bruger meget tid på at lære teknologien at kende.


”Oversat til psykisk arbejdsmiljø er der en risiko for, at arbejdsmængden øges, fordi medarbejderen ikke kan bruge de hjælpemidler, som egentlig skulle til for at løse arbejdsopgaverne. Han eller hun bruger meget tid på at sætte sig ind i noget teknologi for bare at komme nogenlunde i mål med opgaverne,” siger Malene Friis Andersen.

Techno-utryghed

Techno-utryghed er en grundlæggende utryghed for at blive overflødig og miste sit job. Frygten for at enten robotterne eller de unge it-erfarne kommer og tager jobbet. Det kan resultere i utryghed, stress og mistrivsel.

Techno-usikkerhed

Techno-usikkerhed minder om de andre, men adskiller sig ved, at man som medarbejder kan føle et pres for hele tiden at skulle opkvalificere sig, tage kurser eller selv sætte sig ind i teknologien om aftenen.


”Man kan føle, at man hele tiden skal hasteudvikle sig for at komme i mål. Igen kan en af konsekvenserne være, at arbejdspresset bliver øget. Det gør det jo objektivt set ikke, men sådan kan det opleves, fordi medarbejderen hele tiden bruger sin mentale energi og tid til at sætte sig ind i noget nyt. Usikkerheden kommer af, at man føler sig presset hele tiden og føler sig bagud, fordi udviklingen går hurtigere, end man kan nå at følge med,” forklarer Malene Friis Andersen.

Techno-invasion

Den sidste form for technostress er den mest omtalte, nemlig techno-invasion. Moderne teknologi betyder, at arbejdet for manges vedkommende ikke længere er bundet af tid og sted. Vi har smartphones og computere, så vi kan være på hele tiden.


”Man er gået fra tilstedeværelse til tiltideværelse. Man skal altså ikke være til stede fysisk, men være tilstede i tid. Bivirkningen er følelsen af hele tiden at skulle være på, og det er en udfordring for work-life-balance, at der er sket en opløsning af arbejdstiden,” siger Malene Friis Andersen.

TECHNOSTRESS KAN FOREBYGGES

Der er stadig kun lidt forskning om, hvordan technostress kan forebygges, men Malene Friis Andersen peger på, at der er tre simple ting, som arbejdspladsen kan se på for at undgå, at technostress følger med som bivirkning af ny teknologi.

Det er først og fremmest vigtigt, at medarbejdere og ledere har et sted, de kan gå hen, når de har brug for hjælp og teknisk support.

”Vi ved fra forskning om psykisk arbejdsmiljø, at social støtte og sparring er vigtige ressourcefaktorer for at forebygge stress og mistrivsel. Så ikke overraskende er det vigtigt, at der er nogen, som man kan gå til for at få hjælp og sparring,” siger hun.

En anden ting, som kan forebygge technostress er træning og undervisning. Malene Friis Andersen peger på, at medarbejdere og ledere som minimum skal have undervisning i de nye teknologier, så de har de kompetencer, der skal til for at løfte arbejdsopgaven.

Hun understreger, at ikke al undervisning nødvendigvis behøver at være på kurser og efteruddannelse. Det er i høj grad noget, der bør integreres i virksomheden gennem sidemandsoplæring, mentorordninger og superbrugere.

Forebyg technostress

Tre tiltag, der forebygger technostress

 

  • Teknisk support
  • Træning og undervisning
  • Involvering af medarbejderne i processen

”Men det kræver stadigvæk, at man er systematisk omkring det, og skaber nogle rammer og strukturer for, at det finder sted,” siger hun.

Og endelig er det meget vigtigt at inddrage slutbrugerne, medarbejderne, i hele processen om indførelse af ny teknologi lige fra udvikling til implementering. De er eksperter i deres arbejde. Det er dog vigtigt at være yderst bevidst om, at det ikke trækker for mange ressourcer ud af medarbejderne.

”Det at blive involveret i udvikling kan faktisk også øge risikoen for at udvikle stress, tyder nogle enkelte undersøgelser på. Det skyldes, at involveringen nogle gange overbelaster medarbejderne, hvis det bliver noget, som de skal gøre ved siden af deres øvrige arbejdsopgaver. Derfor skal man sikre, at medarbejderne har tid til udvikling i det daglige,” fastslår hun.