Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Redskaber til et stærkt ESU

ESU kan få langt større indflydelse på digitalisering og omstrukturering i multinationale virksomheder, hvis det har de rette redskaber, mener Bruno Demaître, rådgiver i den europæiske industriorganisation IndustriAll Europe.

Hvordan kan ESU være med til at sikre, at digitalisering, automatisering og anden ny teknologi fører til bedre og mere sikre job i koncernen? Og kan ESU overhovedet få indflydelse på omstruktureringer, mens de stadig er i planlægningsfasen.

Det blev ESU-repræsentanter fra flere danske multinationale virksomheder meget klogere på, da de på CO-industris årlige ESU-konference var i træningslejr hos Bruno Demaître. Han er rådgiver hos IndustriAll Europe, som har udviklet en række praktiske anbefalinger til, hvordan europæiske samarbejdsudvalg kan arbejde med forskellige emner.

”Først og fremmest handler det selvfølgelig om at have et godt ESU, hvor der er en god kommunikation mellem medlemmerne. Hvis flere af dem plejer deres egne interesser eller ikke rigtigt ved, hvorfor de er der, så er det svært. Det skal på plads først, og så må andre emner komme i næste række,” siger Bruno Demaître.

VÆR AMBITIØS

Han advarer dog mod, at ESU hænger fast i kun at opfylde minimumskravene til ESU, fordi det er svært at få et velfungerende ESU op at køre.

”Det er vigtigt, at ESU har ambitioner og vil opnå noget. Selv om ESU måske ikke har succes med at få etableret en god dialog med ledelsen, så er det vigtigt, at repræsentanter fra de forskellige lande, som virksomheden opererer i, mødes og udveksler informationer og viden, for I har ikke andre muligheder for at få de informationer end gennem ESU,” fastslår han.

Derfor er etableringen af et ESU/SE-netværk også første skridt i IndustriAll Europes anbefalinger til, hvordan ESU kan blive proaktivt i forbindelse med transnationale omstruktureringer. Anbefalingerne giver blandt andet bud på, hvordan ESU-netværket kan fremme intern kommunikation og informationsudveksling samt udvikle det grænseoverskridende fagforeningssamarbejde.

 

OMSTRUKTURERING ER HVERDAG

Når kommunikationen og vidensudvekslingen er på plads, har ESU mulighed for at tage arbejdet op på næste niveau, hvor det handler om at påvirke de omstruktureringer, som efterhånden er blevet en almindelig del af transnationale virksomheders ageren.

Her anbefaler IndustriAll Europe, at ESU beder om, at der nedsættes ad hoc-koordineringsgrupper af fagforeninger, som kan rådgive ESU i processen og hjælpe med at sikre, at reglerne bliver overholdt. Ligeledes kan ESU søge hjælp hos IndustriAll Europe.

Vejledninger

På CO-industris hjemmeside kan du se det materiale, som ESU-repræsentanterne trænede med på konferencen. Materialet er en pixibogsudgave af de tre vejledninger, som ligger på IndustriAll Europe hjemmeside.

”Det er vigtigt, at ESU hurtigt får fat i deres fagforeningsfolk og sikrer sig den rigtige rådgivning, så omstruktureringerne kan blive så smertefri som muligt. Det kræver et ESU, som virkelig vil dele informationer og er dygtig til at bruge dem rigtigt,” fastslår han.

 

DIGITALISERING SKAL VÆRE EN FORDEL

På samme måde er det vigtigt, at ESU er proaktivt i arbejdet med digitalisering i virksomheden. Ikke alene skal ESU have et vågent øje på de sociale konsekvenser af øget digitalisering. ESU skal også proaktivt bidrage til udformningen af digitaliseringen og derfor være involveret i processen så tidligt som muligt.

”ESU’s opgave er her at sørge for, at digitaliseringen er en fordel for kollegerne,” forklarer Bruno Demaître.

Vejledningen indeholder derfor en lang række punkter, som ESU med fordel kan bringe op på møder med den centrale ledelse. Det kan blandt andet være forretningsstrategi, forandringer i beskæftigelsesformerne og miljø.

Hele listen af relevante spørgsmål kan fås ved at kontakte IndustriAll Europes koordinator i virksomheden, som kan give adgang til en stor værktøjskasse, som ligger på den lukkede del af organisationens hjemmeside. Har ESU’et ikke en koordinator kan CO-industri eller fagforbundet hjælpe med at få adgang til informationsmaterialet.

I værktøjskassen finder du også vejledninger om aktuelle emner som for eksempel håndteringen af situationen med kolleger i Ukraine, klimaforandringer og ligestilling.
 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?