Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Sådan kan I skabe trygge rammer for kræftsyge

Kræftens Bekæmpelse sætter med en ny kampagne fokus på, hvordan arbejdspladsen kan skabe trygge og klare rammer for medarbejdere, der er ramt af kræft eller andre livstruende sygdomme.

Med hjælp fra blandt andre tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i CO-industri-medlemsforbund har Kræftens Bekæmpelse iværksat en kampagne, som skal hjælpe virksomhederne med at tage godt hånd om medarbejdere, der bliver ramt af kræft eller andre livstruende sygdomme.

Hvert år får 14.000 danskere i den erhvervsaktive alder konstateret kræft, og det tal forventes at stige i takt med, at pensionsalderen stiger. Dermed rykker de bekymringer, udfordringer, behov og følelser, der følger med en diagnose om livstruende sygdom, også oftere ind på arbejdspladsen. Samtidig vil endnu flere kræftpatienter overleve sygdommen i fremtiden på grund af bedre behandlinger. Det betyder, at der vil være tidligere kræftpatienter på arbejdspladsen, som kan have gener af deres forløb.

Der er meget tvivl og usikkerhed om, hvordan man tager hensyn uden at virke omklamrende

Kampagnen ”Taghåndom.dk – hvis din medarbejder får kræft” er rettet mod ledere. En rundspørge blandt ledere viser nemlig, at hver tredje leder ikke føler sig klædt på til at håndtere de udfordringer, der kan opstå, hvis en medarbejder får kræft. På taghåndom.dk kan ledere finde en række gode råd og værktøjer til, hvordan de kan hjælpe og støtte syge medarbejdere. 

Her er blandt andet råd til, hvordan lederen kan lukke op for de første samtaler, hvordan leder og medarbejder kan aftale kommunikation under sygdomsforløbet, og hvordan de sammen kan tilpasse arbejdsopgaver til medarbejderens fysiske og mentale helbred.

 

LAV EN POLITIK

Selv om kampagnen først og fremmest er rettet mod ledere, så mener Ditte Marie Bruun, projektleder ved Kræftens Bekæmpelse, at også tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter kan hente god vejledning i kampagnen.

”Vi har i første omgang fokus på lederne og på at få skubbet kampagnens dagsorden ind på arbejdspladserne. Men tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter har også en central rolle i de drøftelser, som vi opfordrer arbejdspladserne til at have om, hvordan alvorlig sygdom håndteres. Derfor tænker vi, at de også med fordel kan hente inspiration på kampagnehjemmesiden,” siger hun.

Mens mange virksomheder har en procedure for, hvad der skal ske, hvis en medarbejder får stress eller er sygemeldt i længere tid, så viser den rundspørge, som Kræftens Bekæmpelse har foretaget blandt ledere i forbindelse med kampagnen, at seks ud af 10 ledere ikke har eller ikke ved, om arbejdspladsen har en politik for alvorlig sygdom.

”Vi anbefaler helt klart, at arbejdspladsen har en politik på området. Det vil gøre rammerne klare og trygge for medarbejderen, der rammes af sygdom. I sådan en politik kan man afklare rolle, indsatser og for eksempel også tage stilling til, hvordan kollegerne orienteres. Det er nogle overvejelser, som kan gøre det lettere, hvis man skulle komme til at stå i situationen,” siger Ditte Marie Bruun.

 

OVERVÆLDENDE INTERESSE

I forbindelse med udarbejdelsen af kampagnematerialet har Kræftens Bekæmpelse samarbejdet med blandt andre Dansk Industri og CO-industri. Det resulterede i fire fuldstændigt udsolgte temamøder arrangeret af TekSam og BFA Industri, hvor Kræftens Bekæmpelse udvekslede erfaringer med arbejds- og tillidsrepræsentanter samt ledere fra danske industrivirksomheder.

Kræftens Bekæmpelse

Har du spørgsmål om kræft eller brug for rådgivning og støtte, kan du kontakte Kræftlinjen. Her taler eller skriver du med professionelle rådgivere. Kræftlinjen tilbyder gratis rådgivning til alle, der er berørt af kræft. 
 

Ledere og medarbejdere kan blive klogere om, hvordan de støtter kræftramte medarbejdere på taghåndom.dk

”Vi var meget overvældede. Vi havde slet ikke før set, at der var sådan en bevægelse i erhvervslivet. Vi har selvfølgelig rådgivet ledere, hvis de har kontaktet os, men arbejdspladserne har ikke tidligere været en del af vores oplysningsstrategi. På temamøderne blev vi mødt af sådan en ydmyghed og oprindelig interesse fra så mange mennesker, som gerne ville vide, hvordan de bedst forholder sig til kolleger/medarbejdere, der er syge og nogle gange livstruende syge,” fortæller Ditte Marie Bruun.

Oprindeligt var det meningen, at de socialretlige aspekter af sygdom skulle fylde meget på temamøderne og derefter i kampagnen. Forestillingen var, at virksomhederne i første omgang havde brug for at vide noget om sygedagpenge og refusioner. Men allerede under det første temamøde blev der ændret kurs.

”Vi fandt meget hurtigt ud af, at det var det mellemmenneskelige, som fyldte hos deltagerne. Hvordan man bedst kunne se syge medarbejdere i øjnene, og hvordan man som både leder og kollega kan vise omsorg. Det er der mange, som synes er meget svært,” siger Ditte Marie Bruun.

 

TAG ANSVARET

Et andet emne, som også fylder meget hos industriens ledere og tillidsvalgte, er mangel på viden om alvorlige, kroniske fysiske og psykiske gener – de såkaldte senfølger – som opstår efter et kræftforløb. 

”Der er meget tvivl og usikkerhed om, hvordan man tager hensyn uden at virke omklamrende,” siger hun.

Derfor er taghåndom.dk fyldt med personlige beretninger og værktøjer, som kan støtte og inspirere både ledere og tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter både under og efter en kollegas kræftforløb.

”Vi vil gerne tage noget af presset og ansvaret af den syge medarbejders skuldre og bringe lederne i spil i og efter forløbet. Kræftpatienter har ofte nok at se til med behandling og tanker om fremtiden, så hvis vi kan få arbejdspladsen til at tage ansvaret for tilrettelæggelsen af arbejdsopgaver, kontakten under sygdomsforløbet, orienteringen af kolleger – i samarbejde med den syge – vil det hjælpe meget. Intentionen er at øge trygheden og sikre arbejdsmarkedstilknytningen for den syge, siger Ditte Marie Bruun.
 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?