Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Samarbejdsprisen: Se hvem der var med i opløbet

Tre virksomheder var med i opløbet om at modtage CO-industris Samarbejdspris 2023. Danfoss A/S i Silkeborg løb med titlen som Danmarks bedste ”samarbejdsplads”. Mød de to øvrige virksomheder, der var tæt på, her.

Samarbejdet fungerer rigtig godt på mange virksomheder. Det viser de mange gode indstillinger til CO-industris Samarbejdspris, som CO-industri modtager fra tillidsrepræsentanter over hele landet.

Det er derfor ikke nogen nem opgave for dommerpanelet, når det skal finde den virksomhed, som skal modtage prisen. Der er nemlig ikke en facitliste for, hvad der kan udløse prisen som Danmarks bedste ”samarbejdsplads”. Nogle år fremhæver en virksomhed sig ved, at medarbejderne og ledelsen har taget et særligt initiativ i forhold til samarbejdet. Andre år kan det være et langt, sejt træk, der har forbedret samarbejdet, som træder frem.

Til CO-industris Samarbejdspris 2023 blev der i det store og tætte felt valgt tre virksomheder, som udgjorde opløbet. Ud over Danfoss i Silkeborg var det:

 

DEIF A/S

DEIF A/S i Skive blev indstillet af 3F-tillidsrepræsentant Pia Merete Kalms med opbakning fra hendes Metal-kollega, tillidsrepræsentant Anny Poulsen.

Virksomheden udvikler og producerer styrings- og instrumenteringsløsninger til brug inden for energiproduktion og på marine- og offshoreområdet.

Tillidsrepræsentanterne fremhæver, at DEIF er en virksomhed, hvor der er et rigtig godt samarbejde. Der er en åben og ærlig dialog og stor diskussionslyst både i dagligdagen og i udvalgsarbejderne.

Medlemmerne af samarbejdsudvalget besluttede for nogle år siden, at SU ikke bare skulle være et forum, hvor ledelsen afrapporterede. De har derfor udviklet en samarbejdsform, som giver SU bedre muligheder for at støtte op om de aktiviteter, virksomheden ønsker fokus på. Det har blandt andet resulteret i, at de nu arbejder med forskellige temaer hvert år.

Samtidig beskrev de, hvad forventningerne var til henholdsvis en leder og en medarbejder i SU.

Arbejdet har løftet samarbejdsudvalgets arbejde meget og har medvirket til en række konkrete tiltag i virksomheden. Blandt andet har SU været med til at planlægge DEIF-dage, hvor medarbejderne bliver blandet på kryds og tværs og får mulighed for at arbejde sammen om at løse forskellige opgaver.

Virksomheden arbejder ud fra et bæredygtighedsprincip, som også omfatter deres medarbejdere. Det betyder, at de arbejder målrettet med at skabe en virksomhed, hvor der er høj trivsel og godt at være, så medarbejderne har lyst til og kan holde til at være der i mange år.

Der bliver taget hensyn til virksomhedens seniorer, og sygemeldte medarbejdere føler sig trygge og har ro til at blive helt raske.

SU har også taget initiativ til en online-stafet, hvor hver enkelt afdeling præsenterer deres arbejdsopgaver, deres arbejdsprocesser og deres rolle i organisationen. Stafetten er langt fra slut, men allerede nu siger tillidsrepræsentanterne, at der er kommet en langt større forståelse af, hvad de forskellige afdelinger laver, og ikke mindst hvilke udfordringer de kan have, som kan smitte af på andre afdelinger.

I forbindelse med byggeriet af en ny fabrik i umiddelbar forbindelse med den nuværende fabrik er medarbejderne blevet inddraget gennem hele processen. Medarbejderne har blandt andet været med til at designe deres egne arbejdspladser. Der er stor fokus på kommunikation og tryghed samt på at uddanne dem til at kunne håndtere de nye maskiner, som bliver opstillet.

DEIF har desuden et godt og tæt samarbejde med Skive Kommune om at tage hånd om sygemeldte medarbejdere og om at hjælpe borgere, som har brug for en ekstra hånd, ind på arbejdsmarkedet. Flere medarbejdere er uddannede mentorer og ved derfor, hvordan de bedst kan hjælpe en kollega med for eksempel autisme eller social angst. Flere af de unge har fået fast arbejde eller læreplads hos DEIF.

 

DESIGNA A/S

Designa A/S i Kjellerup blev indstillet af tillidsrepræsentanterne Tina Bjerre Tørring (HK), Tonny Märcher (3F) og Palle Pedersen (3F).

Designa A/S producerer køkkener, badeværelsesmøbler og garderober.

Virksomheden fik sit SU i kølvandet på en hård rekonstruktion, hvor der blev trukket store veksler på medarbejdernes samarbejdsvilje og loyalitet. Med masser af information og tæt samarbejde lykkedes det at redde virksomheden, og ikke en medarbejder sagde op i løbet af de to år, hvor virksomheden var under rekonstruktion.

Samarbejdet gennem rekonstruktionen gik så godt, at tillidsrepræsentanterne syntes, at det var oplagt at oprette et SU. Det forslag var ledelsen med på. Den ser SU som et naturligt led i at skabe en sund og bæredygtig organisation.

Designa hentede derfor hjælp hos Teksam, som satte dem godt i gang med etableringen af samarbejdsudvalget. Lige fra start har medlemmerne været bevidste om, at SU ikke blot skulle være en formalitet, men noget som virksomheden kunne få noget positivt ud af. 

SU’et har givet struktur på det gode samarbejde, som var blevet etableret mellem den nye ledelse og tillidsrepræsentanterne under rekonstruktionen, og samtidig oplever medarbejderne, at de også har fået et formelt ansvar for virksomheden. De har fået en større bevidsthed om, at de er uundværlige sparringspartnere i det at drive virksomheden.

Tillidsrepræsentanterne oplever, at SU er en ventil for at lufte temperaturen i virksomheden, og de synes, at de har fået et dybere indblik i, hvorfor ledelsen handler, som den gør. Det klæder tillidsrepræsentanterne bedre på til at kunne forklare beslutningerne for kollegerne.

For at ryste medarbejderne bedre sammen har SU taget initiativ til projekt ”Kollega, kend mit job”. Kollegerne bliver sat sammen i hold af syv, som kommer fra forskellige afdelinger, og så tager de på besøg hos hinanden. De har hver 20 minutter til at fortælle om deres job og svare på kollegernes spørgsmål.

De har kørt projektet i fire år, og når de er færdige med første runde, bliver posen rystet, og nye grupper sat sammen.

Men tillidsrepræsentanterne kan allerede nu konstatere, at der er kommet en meget større forståelse for, hvordan de forskellige kolleger arbejder, og hvilke udfordringer de nogle gange står med. Samtidig er de traditionelle barrierer mellem kontoret og produktionen brudt ned til stor tilfredshed for alle parter. 

VIL DU VIDE MERE?