Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Tillidsrepræsentanter får fastholdelse på dagsordenen

Krav om øget produktivitet og en medarbejdergruppe, der bliver ældre og ældre, har fået tillidsrepræsentanterne på Danfoss til at rette fokus mod omskoling af kollegerne. Nu hjælper et CSR-netværk syge eller nedslidte kolleger med at finde nye jobmuligheder i koncernen.

På Danfoss har syge eller nedslidte medarbejdere fået langt bedre muligheder for at blive omskolet til et andet job i koncernen.

I dag arbejder et CSR-netværk af 20 tillidsrepræsentanter og arbejdsledere fra alle lokationer i Danmark sammen med koncernens socialrådgiver om at finde de bedste løsninger til de kolleger, som af en eller anden grund ikke længere kan klare deres gamle job.

Danfoss har gennem de seneste fire år haft opmærksomheden rettet mod at gøre noget for at fastholde flere medarbejdere på virksomheden. Kvalificeret arbejdskraft er blevet en mangelvare, og derfor blev Koncernens Koordinationsudvalg sat til at kigge på, hvordan Danfoss kan holde på sine dygtige medarbejdere og få dem til at blive lidt længere på arbejdsmarkedet. For virksomhedens tillidsrepræsentanter kom det ret hurtigt til at handle om fastholdelse gennem omskoling.

KRAVENE STIGER

Tillidsrepræsentanterne havde nemlig gennem længere tid konstateret, at flere af deres kolleger fik sværere og sværere ved at klare de stigende krav på arbejdspladsen.

”Vi bruger meget tid på at snakke produktivitet. Vi skal øge produktiviteten med 10 procent hvert år, og det er ikke al produktivitet, som nemt kan hentes ved at have en god maskinpark og strømlining af arbejdsgangene. Kollegerne må også løbe hurtigere,” siger Erik Søndergaard, tillidsrepræsentant på Danfoss i Silkeborg.
Og det stigende pres tærer på en del af medarbejderne.

”Vores kolleger bliver ældre og ældre og mere og mere slidte. I mange fabrikker er der tunge løft, vrid i kroppen og tempo, tempo. Derfor oplever vi også, at flere bliver langtidssyge på grund af slitage,” fortæller Jens B. Andersen tillidsrepræsentant for 3F’erne på Danfoss Power Solution i Nordborg.

Samtidig er tillidsrepræsentanterne blevet dygtigere til at bruge de oplysninger om sygefravær, som de får, til at stille kritiske spørgsmål til årsagerne bag fraværet. Det har også været med til at bane vejen for en fælles forståelse af, at noget skulle gøres.

 

BLID INDSLUSNING

Efter besøg på andre danske virksomheder for at se, hvordan de gør, er tillidsrepræsentanterne og ledelsen blevet enige om nogle retningslinjer for fastholdelse og rekruttering som en del af virksomhedspolitikken samt etablering af netværket.

”Vi har set på, hvordan vi kan få sluset vores syge og nedslidte kolleger ind på en blidere måde efter sygemelding, så de har mulighed for at bliver længere på arbejdsmarkedet,” fortæller Jens B. Andersen.

Netværkets rolle er sammen med koncernens socialrådgiver at have fokus på Danfoss’ sociale ansvar samt at støtte op om processen med at etablere en effektiv arbejdsgang. Det betyder, at tillidsrepræsentanterne fungerer som kontaktpersoner for socialrådgiveren og står for etableringen af virksomhedspraktik på deres lokation. De kan også give socialrådgiveren besked, hvis de oplever, at en kollega har brug for omrokering, fleksjob eller revalidering.

 

BRUGER HINANDEN

Netværket mødes desuden et par gange om året og udveksler erfaringer om både samarbejdet med de forskellige kommuner og med at skaffe den rigtige virksomhedspraktik til kollegerne.

”Vi lærer af hinanden og holder hinanden opdaterede om, hvad kommunerne finder på. Samtidig bruger vi også hinanden. Vi skriver for eksempel rundt, hvis en af os har en kollega, som skal i arbejdsprøvning til en bestemt opgave, for at høre, om nogen har en ledig plads,” fortæller Erik Søndergaard, der selv repræsenterer Silkeborg i netværket.

I modsætning til de andre, så har han allerede erfaring med samarbejdet med de kommunale sagsbehandlere, da Silkeborg gennem en længere årrække har haft borgere i arbejdsprøvning. Danfoss i Silkeborg er derfor også den eneste virksomhed i Danfoss Danmark, der ikke gør brug af socialrådgiveren.

 

KOLLEGER STÅR FORREST

For tillidsrepræsentanterne har det været vigtigt, at tilbuddet om arbejdsprøvning og omskoling først og fremmest gælder deres kolleger. Derfor er der lavet en prioriteret rækkefølge for, hvem der har adgang til de virksomhedspraktikstillinger, som Danfoss har mulighed for at tilbyde. Nuværende Danfoss-medarbejdere står altså forrest i køen, herefter ægtefæller, børn og pårørende, dernæst tidligere medarbejdere og andre.

”Det betyder, at det primært er ansatte, vi hjælper. Det er ikke, fordi vi ikke gerne vil hjælpe andre, men antallet af virksomhedspraktikpladser er begrænsede, og for os er det vigtigste, at vores kolleger kan beholde deres tilknytning til arbejdspladsen,” forklarer Jens B. Andersen.

Han er glad for, at Danfoss kan tilbyde sine medarbejdere en tryg vej tilbage på arbejdspladsen, hvis de har været syge. Gennem virksomhedspraktikken kan virksomheden og medarbejderen finde ud af, hvad den enkelte kan holde til.

”Når de er i sådan et forløb med virksomhedspraktik, kan de komme og gå, som det passer dem, så det er en relativ blød måde at komme tilbage på. Og så er det kun en prøve, hvor han eller hun kan komme ind og se, hvad de er i stand til på det pågældende tidspunkt. Det er ikke for absolut at få dem i arbejde med det samme,” siger han.

 

TRYG ARBEJDSPRØVNING

Erik Søndergaard oplever, at det ofte betyder meget for kollegerne, at de kan komme i arbejdsprøvning i deres egen virksomhed.

”Der er ingen tvivl om, at når de står der på kanten, så vil de meget gerne afprøves i egen virksomhed, hvor de er trygge. De har en skræk for at komme ud et eller andet tilfældigt sted, hvilket de godt kan risikere, fordi kommunen gerne vil have dem ud så hurtigt som muligt, så den kan se, hvad de kan bidrage med,” siger han. 
Det er heller ikke altid, historien ender lykkeligt, understreger de to tillidsrepræsentanter.

”Der er ingen tvivl om, at vores kolleger har lettere ved at vende tilbage, fordi de er blevet afprøvet og både virksomheden og de selv ved, hvad de kan holde til, og hvad de ikke kan holde til,” siger Jens B. Andersen.

”Men det kræver også, at det sted, som de gerne vil tilbage til, har mulighed for at give et job eventuelt på nedsat tid eller under særlige vilkår. Og det sker ikke altid,” supplerer Erik Søndergaard.

 

DET TAGER TID

Holdningen i Danfoss er dog, at man prøver at finde en løsning efter afprøvningen, som begge parter er tilfredse med.

”Der kan være nogle fysiske årsager til, at kollegaen ikke kan vende tilbage til sit gamle job. Men så er der måske en anden afdeling, som han eller hun kan vende tilbage til på fuld tid. Så bliver der typisk lagt en plan for, hvordan kollegaen går op i tid, og over hvor lang tid det skal ske. For det tager tid at komme tilbage,” siger Erik Søndergaard.

Andre gange bliver der taget mere kreative løsninger i brug.

”Vi havde to kolleger med næsten ens nedslidningsskader. De byttede maskine halvvejs gennem dagen for at undgå den samme problematiske stilling hele dagen – og det virkede faktisk. Så det kan også være en del af planen, at der bliver rokeret rundt i afdelingen, så alle kan være med,” fortæller Jens B. Andersen.
 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?