Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Vi har et ansvar for den næste generation

Verdensmål 8 har en central plads i alle beslutninger og handlinger hos Jorgensen Engineering i Odense. Ved at sætte fokus på anstændige jobs og økonomisk vækst vil ledelse og tillidsrepræsentant skabe en god og sund virksomhed, som medarbejderne er stolte af, og som kan gives videre med god samvittighed til den næste generation.

Der er højt til loftet og store glaspartier i Jorgensen Engineerings domicil i udkanten af Odense. Huset er konstrueret, så alle kan se hinanden, og produktionen ligger i tæt forbindelse med ingeniørernes kontorer.

”Vi har mennesket i centrum,” fastslår både tillidsrepræsentant Johnny Hansen og direktør Kenneth Bo Madsen.

Den holdning afspejler sig også i virksomhedens CSR-politik, hvor man ud af de 17 verdensmål har valgt at have fokus på verdensmål 8 – nemlig at skabe anstændige jobs og økonomisk vækst.

Hvordan det går med det, kan alle medarbejdere følge med i på en stor tavle lige inden for døren i produktionen, hvor der bliver produceret pakkeanlæg og robotter til blandt andet fødevareindustrien og elbilindustrien.

Her kan de læse, hvilke miljømæssige, sociale og økonomisk ansvarlige projekter der er sat i gang, og hvilke projekter der er afsluttet. Og under verdensmål 8 kan de læse de fem delmål, som Jorgensen har udvalgt, og eksempler på, hvordan de konkret udmønter sig på arbejdspladsen. Det kan blandt andet være en kurve for, hvordan antallet af arbejdsskader er raslet ned efter en ekstra indsats på arbejdsmiljøområdet.

HVORDAN PÅVIRKER VI OMVERDENEN

De 17 verdensmål blev introduceret på virksomheden, da Kenneth Bo Madsen for godt halvandet år siden overtog direktørposten.

”Grundprincippet er, at det her er en forretning, og vi vil også gerne have en virksomhed i morgen. Samtidig vil vi også rent etisk gerne aflevere så god en virksomhed til næste generation som overhovedet muligt. Derfor har vi med vores nye strategi set på, hvordan vi kan skabe en bundsolid virksomhed og på samme tid have fokus på, hvordan vi påvirker omverdenen,” fortæller Kenneth Bo Madsen, direktør i Jorgensen Engineering.

I begyndelsen overvejede de, om de skulle have fokus på alle 17 verdensmål, men valgte at snævre det ind til et enkelt verdensmål. Og det var en god beslutning, mener Johnny Hansen, som er medlem af Dansk Metal og tillidsrepræsentant for cirka 57 ansatte i produktionen.

”Det er fint, at vi her i starten kun har ét verdensmål. For vi kan ikke gabe over mere. Hvis du sætter en masse skibe i søen og ikke kan trække dem, så bliver det useriøst,” siger han.

Valget faldt på verdensmål 8, som ifølge Kenneth Bo Madsen er helt essentielt.

”Den vigtigste ressource, vi har, er jo mennesker. De kan jo også samle anlæg i Kina og i Østeuropa. Men de kan ikke finde de løsninger, som vi finder sammen, og det er det, som gør forskellen. Verdensmål 8 handler lige præcis om mennesker, og så kommer resten bagefter,” siger han.

 

MENNESKET I CENTRUM

Arbejdet med verdensmålet er derfor langt hen ad vejen en fortsættelse af den indsats, som både ledelse og tillidsrepræsentant gjorde i forvejen – at skabe en arbejdsplads, hvor folk kan lide at være, hvor de føler, at de gør en forskel, og som de stolt fortæller om.

”Når mennesket kommer i centrum, så betyder det også, at virksomheden får noget ud af det. Hvis du bliver anerkendt og får ros, så er du også meget mere fleksibel. Og fleksibilitet betyder sindssygt meget hos os, fordi vi er en projektorienteret virksomhed. Når vi har travlt, så sover vi med sikkerhedsskoene på. Det betyder meget, at vi får anerkendelse af ledelsen, og at vi anerkender ledelsen også,” siger Johnny Hansen.

Verdensmål 8

Verdensmål 8:
Anstændige jobs og økonomisk vækst

De fem delmål, som Jorgensen Engineering har udvalgt:

    8.1: Skabe bæredygtig økonomisk vækst

    8.2: Opnå højere økonomisk produktivitet gennem teknologi og innovation

    8.4: Bruge ressourcerne effektivt i forbrug og produktion

    8.6: Hjælpe unge i arbejde, uddannelse og praktik

    8.8: Beskytte arbejdstagerrettigheder og skabe sikre arbejdsmiljøer

Læs mere om de 17 verdensmål

Målsætningen med verdensmål 8 får liv ved at blive praktiseret i det daglige arbejde gennem en åben og ærlig dialog og et godt samarbejde både i produktionen og i samarbejdet mellem direktør og tillidsrepræsentant.

”Hvis du går ud og spørger i produktionen, hvilke principper vi arbejder ud fra, så vil de sige, at vi har mennesket i centrum, og at det kommer af de 17 verdensmål. Men det er jo ikke noget, som vi går og snakker om hver dag. Vi mærker i den grad, at der er fokus på mennesket i centrum. Man ved godt, at medarbejderne performer bedst, når de har det godt og har indflydelse på deres arbejdsdag. Her har du al den indflydelse, som du overhovedet vil have, hvis du bare vil tage den,” fastslår Johnny Hansen.

 

ET SPROG SOM ALLE KAN FORSTÅ

Også på fællesmøderne bliver verdensmål 8 italesat. Da Kenneth Bo Madsen begyndte snakken om verdensmål, bæredygtig produktion og strategimål på møderne var det stort set kun Johnny Hansen, som stillede spørgsmål, men nu er mange flere af kollegerne begyndt at stille spørgsmål.

”Også spørgsmål, som jeg ikke kan svare på, men så handler det jo om at være ærlig i sin kommunikation og give en god respons på det,” siger Kenneth Bo Madsen.

Fællesmøderne bliver også brugt til at tale om de øvrige verdensmål, og hvordan virksomheden og medarbejderne kan være med til at påvirke verden i en bedre retning.

Jorgensen Engineering

Jorgensen Engineering blev grundlagt som Bøg Jørgensen Maskinfabrik i 1933. I begyndelsen fremstillede virksomheden maskiner og udstyr til konserves- og frostindustrien. Senere blev produktionen udvidet til at omfatte udstyr til transport af flere former for emballage samt palleteringssystemer og procesanlæg.

I dag leverer Jorgensen avancerede pakkeanlæg og robotter til fødevareindustrien, dyrefoderindustrien, medicoindustrien, og for kort tid siden blev også elbilindustrien føjet til kundelisten.

Virksomheden ligger i Odense og har 160 ansatte. Der er ansat 57 personer i produktionen. Hovedparten af dem er medlemmer af Dansk Metal.

Jorgensen Engineering

”I stedet for at bruge nogle højtravende forklaringsteorier, så prøver vi at fortælle historien og gøre noget, som vi alle kan relatere til. Det kan for eksempel være ved at fortælle om, hvordan vi er med til at udskifte plastikskeer med bambusskeer i et produkt, eller hvordan elbiler bliver endnu mere miljøvenlige, fordi vi er med til at udvikle et produkt, som kan udskifte enkelte defekte batterier i en batteripakke, i stedet for at hele pakken skal smides ud,” forklarer Kenneth Bo Madsen.

Johnny Hansen oplever da også, at kollegerne har taget godt imod tanken om verdensmålene.

”Det kører meget lavpraktisk nu på et plan, hvor alle kan være med, og der bliver talt et sprog, som alle kan forstå. Vi forstår strategien, fordi alle har fået at vide, hvad strategien er i de enkelte afdelinger. På den måde føler alle et ejerskab,” siger han.

 

SNEBOLDEFFEKT

De oplever dagligt, at kollegerne er begyndt at overveje, hvordan produktionen kan optimeres, hvordan produkterne kan forbedres, så der kan spares ressourcer eller tid, og hvordan miljøet kan skånes ved forskellige tiltage.

Og det er netop den proces, som Kenneth Bo Madsen håber, at snakken om verdensmålene kan skubbe på.

”Jeg håber på en sneboldeffekt, hvor vi ikke bare bidrager til en bedre verden fra otte til 16, men også fra 16 til otte, fordi medarbejderne tager nogle af de her ting med hjem. At de er glade, når de kommer hjem, fordi de er trygge og arbejder på en tillidsfuld arbejdsplads. At det vi snakker om her, falder dem helt naturligt i deres privatliv, så de måske næste gang, de køber bil, køber en elbil, fordi den er bedre for miljøet, og fordi de er stolte af at have bidraget til produktionen af den,” siger han.

VIL DU VIDE MERE?