Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Torben gik fra skuffelse til optimist efter fyringer

Torben Rasmussen har vendt vrede og skuffelse til optimisme efter fyringer. Nu handler det om at få kollegerne gjort endnu mere attraktive for det lokale arbejdsmarked, så de kan gå direkte ud i et nyt job, når deres arbejdsplads i Thisted lukker.

Han har været vred og ked af det, sagt grimme ting og haft lyst til at sparke til noget. I dag siger Torben Rasmussen, der er medlem af Dansk El-Forbund og fællestillidsrepræsentant for de timelønnede på Coloplast i Danmark, at han kan se muligheder. Muligheder for at hans 123 kolleger på Coloplast i Thisted har en fremtid på arbejdsmarkedet, når deres arbejdsplads lukker den 31. juli 2019, og muligheder for at yde et positivt bidrag til erhvervslivet i lokalområdet.

- Man kan jo godt sige: Hvad skal der sker med kollegerne? Mange er ufaglærte, de har en gennemsnitsanciennitet på 18,5 år og en gennemsnitsalder over 50 år. Finder de mennesker nogensinde et arbejde igen eller går det hele i stykker for os. Der har jeg vendt det rundt og siger: Nej, det gør det da ikke. For jeg kan jo se, hvad der sker i lokalområdet. Der er efterspørgsel på arbejdskraft. Det kan vi bruge til vores fordel, fortæller han.

 

Penge varer ikke ved

Han satte sig sammen med tillidsrepræsentantkollegerne det mål, at de skulle forhandle en vilkårsaftale hjem, der sikrer kollegerne det bedst mulige afsæt for at kunne finde nyt job. Og det er ifølge Torben Rasmussen uddannelse.

- Jeg har den opfattelse, at selvfølgelig skal vi have noget økonomisk godtgørelse. Det er penge ned i lommen, den dag du forlader arbejdspladsen, men det er jo som at tisse i bukserne for at holde varmen. De forsvinder lige så stille og gør os ikke gladere. Det, der gør os glade, er at komme et nyt sted hen, få nye kolleger og komme i gang med et arbejdsliv igen, siger han.

Sammen med arbejdsgiversiden har han og de øvrige tillidsrepræsentanter derfor skruet en vilkårsaftale sammen, der understøtter uddannelse og eventuel omskoling af kollegerne.

- Det, vi virkelig har brugt krudt på, er at få lavet en kompetencedel, der kan være med til at flytte den enkeltes kompetencer fra at være specialist i Coloplast til at blive attraktiv for det lokale arbejdsmarked, fortæller han.

 

Tid er en vigtig faktor

Første skridt på vejen mod vilkårsaftalen var en forhandling om tidshorisonten på lukningen af Coloplast.  Udspillet fra virksomheden var, at Thisted-afdelingen skulle lukkes ned i løbet af de kommende to år.

- Derfor siger vi til virksomheden: Hvis I vil os det bedste, så får vi så meget tid som muligt. Vi skal have klædt 123 timelønnede på, så tid er en vigtig faktor for os. Det har vi fået med en aftale om, at vi lukker den 31. juli 2019. Samtidig er der lavet en jobgaranti, så alle er sikret job frem til den dag, fortæller Torben Rasmussen.

I den periode kan medarbejdere vælge frit på alle hylder hos EUC blandt diverse AMU-kurser, akademiuddannelser og andre kurser, der opkvalificerer dem. I 2018 har alle medarbejdere i gennemsnit 20 dage til uddannelse, mens de i 2019 har 15 dage. Det vil sige, at nogle måske har behov for lidt flere dage, mens andre ikke har brug for alle deres uddannelsesdage.

Samtidig har medarbejderne på Coloplast ikke brugt deres IKUF-midler, hvilket giver seks ugers IKUF pr. medarbejder i 2018 plus de to uger, som de får ret til i 2019.

- Så der ligger nogle kursusdage at tage fat på. Samtidig er det sådan, at vi hver især har mulighed for at bruge 50.000 kroner på uddannelse, som ligger uden for AMU- og VUC-regi. Vi har for eksempel nogle, som taler om at tage zoneterapeut- og fodterapeutuddannelser, hvor der er nogle omkostninger ved at komme ind på skolen og i forhold til bøger. Det kan man også bruge midlerne til, forklarer han.

 

Handlingsplan for hver enkelt

For at hjælpe medarbejderne med at overskue uddannelsesmulighederne har Coloplast lavet en aftale med det lokale erhvervsuddannelsescenter, EUC Nordvest, og 3F om, at de laver kompetenceafklaringsforløb på en uge, hvor CV’et bliver pudset af, der bliver trænet i at skrive ansøgninger, og hvor der bliver lavet en handlingsplan for hver enkelt medarbejder, som klarlægger hans eller hendes kompetencer og eventuelle mangler for at komme videre til ønskejobbet.

- Det giver også mulighed for, at den enkelte tager kontakt til nogle arbejdsgivere og siger: Hvis jeg kan starte hos dig efter den 31.7. 2019, så kan jeg bruge mellemtiden til at klæde mig på til nogle af de nye ting, som du står og gerne vil i gang med. Derfor vil vi også forsøge at skabe en forståelse i lokalområdet for, at der altså kommer nogle medarbejdere, som de har mulighed for at forme nu, siger Torben Rasmussen.

 

Godt klædt på

Skulle nogle af kollegerne have lyst til at forlade virksomheden tidligere end juli 2019, så er det også aftalt, at de til oktober i år kan stikke en finger i vejret og stadig få deres vilkårspakke inklusive uddannelse, godtgørelse og lidt bonus med sig. Begynder en medarbejder på en fuldtidsuddannelse, inden virksomheden lukker, er det også med hele vilkårspakken i bagagen.

Og det er med den viden i baghovedet, at Torben Rasmussen i dag ser optimistisk på fremtiden.

- Vi er klædt rigtigt godt på til at klare det her. Uddannelse har altid været en aktiv del af det at være ansat på Coloplast. Vi har haft som mål, at alle skulle have 10 kursusdage om året, så der er ikke nogen af de kolleger, jeg har, der ikke er vant til skolebænken. De er allerede dygtige og har stor viden om kvalitet, processikkerhed, samarbejde på tværs, afrapportering og alt i den boldgade. Jeg er ikke bekymret i stor stil. Vi har en ambition om, at 90 procent af kollegerne skal have et arbejde, når deres fritstilling udløber, eller være i gang med en uddannelse, hvis de da ikke er på efterløn eller pension. Det er målet, fastslår Torben Rasmussen.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?