Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Trivsel og sikkerhed er blevet førsteprioritet

Jernstøberiet Tasso i Odense har sat sikkerhed øverst på dagsordenen, og valgt en ny, glad arbejdsmiljørepræsentant. Det er sket med inspiration fra den konsulenttjeneste, CO-industri har oprettet sammen med arbejdsgiverne.

Af Peter Andersen

At gå ind ad porten til støberiet Tasso i Odense er som at træde ind i en tidslomme. 1858, 1868 og 1998 står der på tre af murstensbygningerne som bevis på, at her har været fabrik i mere end 150 år. Ovre på nabogrunden kan man se girafskorstenen, vartegnet for bryggeriet Albani, som blev bygget i samme periode.

Tasso

Virksomheden blev grundlagt i 1856 som Frederiksgades Jernstøberi. Tidligere blev der blandt andet lavet færdigt landbrugsudstyr og radiatorer, men i dag omdanner Tasso industriskrot til stænger i gråjern eller sejjern, og kunderne er typisk grossister og andre industrivirksomheder – langt fleste i udlandet.

Tasso blev opkøbt af Vald. Birn i Holstebro i 1976, men har for to år siden selv erhvervet den italienske støbejerns- og maskinvirksomhed Bernareggi.

Få mere at vide om Tasso

Sammen er bygningerne af Kulturstyrelsen valgt som et bevaringsværdigt industriminde, fordi det et af de bedst bevarede eksempler på et klassisk, blandet industrikvarter, hvor arbejderne boede lige ved siden af fabrikken. Det er godt for øjnene, men kan give udfordringer, når det handler om at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø, for der er grænser for, hvad man må lave om på.

 

GAMLE BYGNINGER ER IKKE EN UNDSKYLDNING

”Det er ligesom elefanterne på Carlsberg i Valby. Vi må for eksempel ikke ændre facaderne,” siger Bjarne Faurbye, som er Tassos tekniske chef og formand for virksomhedens arbejdsmiljøorganisation.

Støberierne har generelt haft problemer med arbejdsmiljø og sikkerhed, vel sagtens lige så længe som branchen har eksisteret. Det er beskidt, det er varmt, og det slår gnister. Men efter flere tilløb gennem de senere år, besluttede branchen sidste år, at nu skulle der gøres noget ved det én gang for alle. Og de gamle bygninger kan ikke bruges som undskyldning, mener Bjarne Faurbye.

”Vi har haft perioder med fine tal, også bedre end i branchen generelt, men det begyndte at gå den forkerte vej. Det hænger blandt andet sammen med en højere omsætningshastighed af medarbejdere, fordi der er lav ledighed. Men hvis man vil have trivsel og safety first, kan jeg jo ikke som sikkerhedschef sidde på min flade og sige, at det er godt nok,” siger han.

 

NYE ØJNE PÅ SIKKERHEDEN

Tasso er ejet af Vald. Birn i Holstebro, som er et af Nordeuropas største jernstøberier. Ansættelsen af en ny koncerndirektør var med til at sætte nye øjne på sikkerheden i hele koncernen. Der blev formuleret et nyt værdisæt med fokus på sikkerhed, og sammenfaldende fik Tasso i foråret 2022 et opkald fra en arbejdsmiljøkonsulent i DI.

Siden 2021 har CO-industri sammen med DI og Tekniq Arbejdsgiverne haft en fælles konsulenttjeneste, som opsøger og besøger mindre virksomheder, der gerne vil have hjælp til at løfte arbejdsmiljøet. Det foregår i regi af BFA Industri (Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Industrien). Ordningen er støttet af Beskæftigelsesministeriet, gratis for virksomhederne, og den fortsætter til udgangen af 2024.

Tasso sagde ja tak til et besøg, som fandt sted i juni sidste år. Siden har der været afholdt to online-møder, og et af de konkrete resultater af besøget er, at Tasso i dag har to arbejdsmiljørepræsentanter: én for administrationen og én for de 50 ansatte, der arbejder i støberiet, på lageret og med kontrol. Tidligere havde virksomheden en arbejdsmiljørepræsentant, der dækkede hele virksomheden.

Få besøg af arbejdsmiljøkonsulenterne

Som udgangspunkt vil udvalgte virksomheder blive kontaktet og tilbudt et besøg af arbejdsmiljøkonsulenterne, men interesserede virksomheder er også velkomne til at kontakte DI og aftale et besøg. Virksomheder med lokaloverenskomster eller tiltrædelsesaftaler kan henvende sig via eget forbund eller til CO-industri.

Indsatsens fokus vil primært være rettet mod virksomheder med mindre end 75 ansatte, da disse virksomheder generelt har færre ressourcer afsat til en aktiv arbejdsmiljøindsats. Andre virksomheder kan dog også få besøg.

Læs mere her

 

SPÆNDENDE AT ARBEJDE MED

Adnan Sial meldte sig som arbejdsmiljørepræsentant nummer to, selv om han var nyansat.

”Jeg har arbejdet mange steder, men da jeg kom, var det sådan lidt ’wow’. Det var nærmest spooky at kigge på udefra. Men jeg er helt enig i, at vi skal have sikkerhed frem for alt, og jeg har fundet ud af, at det er spændende at arbejde med,” siger han.

Jeg kunne se udefra, at der var mangler og tænkte: ’Findes det her stadig i Danmark?

Hans medspiller i det daglige er produktionschef Anders S. Dideriksen, som kom til Tasso for halvandet år siden uden erfaring fra støberibranchen.

”Jeg kunne se udefra, at der var mangler og tænkte: ’Findes det her stadig i Danmark?’ Jeg oplevede klemte fingre og nogen, der fik gnister i øjet. Når folk er væk på grund at et uheld, der kunne være undgået, det er jo skidt for både dem selv og virksomheden,” siger han.

 

TRIVSEL TAGES ALVORLIGT

Et af kravene i den nye arbejdsmiljøstrategi, Tasso fik rullet ud sidste år, er, at Adnan Sial skal bruge to timer om ugen på sit hverv som arbejdsmiljørepræsentant. Der er nu møde i arbejdsmiljøgrupperne hver uge, sikkerheden er blevet fast punkt på de ugentlige tavlemøder og første punkt på dagsordenen på produktionsmøderne, og en konsulent har været hyret til at gennemgå alle sikkerhedsprocedurer.

Tasso har også meldt sig til en arbejdsmiljøgruppe, som Danske Støberiers Brancheforening har oprettet.

I begyndelsen af 2023 blev der gennemført en trivselsundersøgelse i hele koncernen. Resultaterne var ikke alarmerende, men trivsel og et godt arbejdsmiljø er hinandens forudsætninger, understreger Bjarne Faurbye.

Hvis du har god trivsel på en arbejdsplads, kan du ikke undgå at tjene penge

”Den fysiske sikkerhed er vores primære fokus, men trivslen ligger jo indbygget i det. Og hvis du har god trivsel på en arbejdsplads, kan du ikke undgå at tjene penge. Og på et støberi handler trivsel langt overvejende om arbejdssikkerhed,” siger han.

 

FYRINGSGRUND AT GLEMME BRILLERNE

Den tekniske chef, produktionschefen og arbejdsmiljørepræsentanten er helt enige om, hvad der er det vigtigste tiltag, siden de for godt et år siden havde besøg af de to arbejdsmiljøkonsulenter fra CO-industri og DI. Og det er en ret banal ændring:

I nogle områder er sikkerhedsbriller påbudt. Sådan har det altid været, men det blev ikke altid overholdt. Nu fortæller en gul linje og et malet, brillebeklædt hoved på gulvet, at det er no go at krydse linjen uden. I yderste fald kan det være fyringsgrund.

”Vi render rundt i et miljø med gnister, og der er det sikkerhedsudstyr, der skal til, men nogle glemte det en gang i mellem, og det blev ikke påtalt. Vi har også gjort meget for at italesætte, at man ikke er en dårlig kollega, hvis man påtaler det,” siger Anders S. Dideriksen.

Når Adnan Sial ikke passer sit hverv som arbejdsmiljørepræsentant, styrer han en maskine, der støber industriskrot om til jernstænger. Han er ordblind, men har fået betalt undervisning af virksomheden og begynder snart på en uddannelse som industrioperatør.

Støbejernsstængernes temperatur ligger i omegnen af 1.100 grader, men det er den bedste arbejdsplads, han har været på, fortæller han.

”Jeg har fået lov til at udvikle mig meget. Ja, her er varmt, men jeg har spurgt, om jeg ikke må få lov at sove her,” griner han.

Sådan foregår et besøg

Der findes ikke en færdig skabelon for et besøg af arbejdsmiljøkonsulenterne. Aftalen indgås mellem konsulenterne og den enkelte virksomhed. Men typisk vil et besøg foregå på følgende måde:

  • Kort introduktion.
  • Rundering på virksomheden.
  • Opsamling og drøftelse af runderingen med forslag til videre forløb og udlevering af relevante pjecer og andre materialer.
  • Telefonisk opfølgning.

Ved besøget er såvel ledelses- som medarbejdersiden repræsenteret.

Varigheden af besøget varierer blandt andet på baggrund af virksomhedens størrelse og antallet af emner, der drøftes. Som udgangspunkt er der sat et par timer af.

 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?