Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

INFO & FAKTA

Det kan du bruge ESU til

Formålet med et Europæisk Samarbejdsudvalg er, at medarbejderne bliver informeret og hørt om beslutninger, der har betydning for deres arbejdsliv, via møder med koncernens øverste, centrale ledelse.

Formålet med et Europæisk Samarbejdsudvalg er, at medarbejderne bliver informeret og hørt om beslutninger, der har betydning for deres arbejdsliv, via møder med koncernens øverste, centrale ledelse.

Kontakt CO-industri, hvis du vil vide mere

Samtidig får medarbejderrepræsentanter i det Europæiske Samarbejdsudvalg ret til at holde møde med kolleger fra koncernens andre europæiske virksomheder.

 

Opgaver i Europæiske Samarbejdsarbejdsudvalg

Det Europæiske Samarbejdsudvalg og den centrale ledelse i koncernen drøfter spørgsmål, der vedrører hele koncernen eller flere lande i koncernen. De emner der typisk drøftes er:

  • Den økonomiske og finansielle situation
  • Den forventede salgsudvikling
  • De kommende investeringsplaner
  • Den aktuelle og fremtidige beskæftigelsessituation
  • De kommende fusionsplaner
  • Ændringer i organisationen
  • Overvejelser om indførelse af nye arbejdsmetoder
  • Nedskæringer eller lukninger af afdelinger
  • Masseafskedigelser 
  • Arbejdsmiljøproblemer og sundhedsspørgsmål

 

Det Europæiske Samarbejdsudvalg forhandler ikke løn og andre forhold, der reguleres i overenskomsten.

 

Oprettelse af Europæiske Samarbejdsarbejdsudvalg

Europæiske Samarbejdsudvalg kan etableres i virksomheder der har aktiviteter i flere europæiske lande. Virksomheden skal have over 1000 ansatte inden for EU/EØS og der skal mindst være 150 ansatte i to forskellige EU/EØS land, for at der kan oprettes et Europæisk Samarbejdsudvalg.

Muligheden for at oprette Europæiske Samarbejdsudvalg følger af et EU-direktiv. Baggrunden for direktivet er, at danske og udenlandske virksomheder i større og større grad operer på det europæiske og internationale marked. Det betyder, at beslutninger truffet i et land i stigende grad har konsekvenser for arbejdstagere i andre lande. 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?