Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

INFO & FAKTA

Fakta om ligeløn

Ifølge industriens overenskomsters bilag om ligeløn § 1 må der ikke på grund af køn finde lønmæssig forskelsbehandling sted. Det gælder både for direkte og indirekte forskelsbehandling.

Ifølge industriens overenskomsters bilag om ligeløn § 1 må der ikke på grund af køn finde lønmæssig forskelsbehandling sted. Det gælder både for direkte og indirekte forskelsbehandling.

 

Ingen lønmæssig forskelsbehandling

Direkte forskelsbehandling er, når en person får mindre i løn begrundet med kønnet. "Du er kvinde, derfor får du en lavere løn". Det er sjældent, at der er direkte forskelsbehandling. 

Forskelle i løn ses oftere som indirekte forskelsbehandling, hvilket er, når en bestemmelse, et kriterie eller en praksis stiller personer af et køn ringere end personer med det andet køn. 

 

Arbejde af samme værdi

Endvidere følger det af industriens overenskomster bilag om ligeløn § 1, stk. 2, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn, for så vidt angår alle lønelementer og lønvilkår for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi.
 
Alle lønelementer betyder, at reglerne om ligeløn gælder alle dele af lønnen; grundløn, tillæg, pension, personalegoder mv. 
 
Når mænd og kvinder varetager det samme arbejde, altså har samme opgaver og samme ansvar, skal de også have det samme i løn. Det samme gælder, når mænd og kvinder laver noget forskelligt, men leverer arbejde af samme værdi. For at vurdere om det er arbejde af samme værdi, er det relevant at tage følgende forhold i betragtning:

  • Arbejdets karakter og indhold
  • De kvalifikationer, der er nødvendige for at udføre arbejdet
  • Arbejdsvilkår f.eks. arbejdsmiljøbelastninger

 

Et eksempel på arbejde af samme værdi kan være:
 
At der er en gruppe mænd med opgaver i produktionen og en gruppe kvinder, der udfører efterbehandling, pakning og kontrol. Funktionerne har samme værdi, så hvis der ikke er objektive kriterier for eksempel krav til uddannelse, der kan forklare en lønforskel, kan det være i strid med ligelønsreglerne. 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?