Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

INFO & FAKTA

Kemi og biologi

Få styr på kemi og biologiske processer med vejledninger og gode råd.

Kemiske og/eller biologiske agenser er til stede ved arbejdsprocesser på mange industriarbejdspladser.

På BFA Industris hjemmeside kan du finde materialer om, hvordan man håndterer eller forebygger de risici, der er ved udsættelse for kemiske eller biologiske stoffer og materialer. Det er både i forhold til forekomster i fast og flydende form, eller som aerosoler. Materialet kan downloades i pdf-format.

Materialerne kan bruges som guidelines til løsning af problematiske forhold eller som inspiration til at få drøftet – og løst – de arbejdsmiljømæssige udfordringer, der er på virksomhederne i forhold til kemiske eller biologiske agenser.

Nogle af materialerne indeholder også skemaer, der kan medvirke til at lette og eller systematisere registreringer, som foretages i forbindelse kortlægning af de faktiske forhold.

FORTSÆT TIL BFA INDUSTRIS HJEMMESIDE

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

Relateret indhold
PJECER OM KEMI OG BIOLOGI
Kemisk arbejdsmiljø

Pjece nr.: 2021-071

Udgivelsesdato: 5-11-2021

Læs mere og bestil
Kemisk risikovurdering

Pjece nr.: 2021-005

Udgivelsesdato: 9-2-2021

Læs mere og bestil
Arbejde med epoxy og isocyanater

Pjece nr.: 2019-006

Udgivelsesdato: 27-11-2019

Læs mere og bestil
Køle-smøremidler

Pjece nr.: 2002-081

Udgivelsesdato: 10-6-2002

Læs mere
Metalaffedtning

Pjece nr.: 2002-084

Udgivelsesdato: 6-10-2002

Læs mere og bestil
Slam på affaldsforbrændingsanlæg

Pjece nr.: 2002-066

Udgivelsesdato: 6-10-2002

Læs mere og bestil
Særligt forurenede køretøjer

Pjece nr.: 2003/083

Udgivelsesdato: 10-6-2003

Læs mere og bestil
Biomasse

Pjece nr.: 2003-086

Udgivelsesdato: 6-9-2003

Læs mere og bestil
Mangan

Pjece nr.: 2004-016

Udgivelsesdato: 15-1-2004

Læs mere og bestil
Svejsning og nitrøse gasser

Pjece nr.: 2004-104

Udgivelsesdato: 26-10-2004

Læs mere og bestil
Affald - industriel behandling

Pjece nr.: 2004-112

Udgivelsesdato: 17-11-2004

Læs mere og bestil
Elektronikindustri

Pjece nr.: 2005-041

Udgivelsesdato: 18-4-2005

Læs mere og bestil
Røggas

Pjece nr.: 2005-040

Udgivelsesdato: 18-4-2005

Læs mere og bestil
Arbejdsmiljø ved svejsning

Pjece nr.: 2006-010

Udgivelsesdato: 8-2-2006

Læs mere
Håndbog om Zoonoser

Pjece nr.: 2007-044

Udgivelsesdato: 30-3-2007

Læs mere
Sikker håndtering af affald

Pjece nr.: 2007-046

Udgivelsesdato: 9-5-2007

Læs mere og bestil
Overfladebehandling

Pjece nr.: 2012-008

Udgivelsesdato: 10-10-2012

Læs mere og bestil
Limning

Pjece nr.: 2014-002

Udgivelsesdato: 14-1-2014

Læs mere og bestil
Autolakering

Pjece nr.: 2014-004

Udgivelsesdato: 18-2-2014

Læs mere og bestil
Stinkskabe

Pjece nr.: 2017-020

Udgivelsesdato: 20-3-2017

Læs mere