Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

INFO & FAKTA

Sådan arbejder I med seniorordning

Her kan du læse om de generelle muligheder for at etablere seniorordning.

Her kan du læse om de generelle muligheder for seniorordning. For de udtømmende og præcise bestemmelser, som er gældende, henvises til overenskomsterne.

1. Orienter alle kolleger om, at overenskomsterne giver dem mulighed for at gå på en seniorordning, når de har fem år til folkepensionsalderen.

2. Når der er fem år til, at man kan benytte sig af seniorordningen, skal man vide, at man kan begynde at spare værdien af sine fem årlige feriefridage på Fritvalgs Lønkontoen op og bruge som kompensationsbetaling for den nedsatte arbejdstid, hvis man senere kommer til at benytte sig af seniorordningen.

3. Kollegaen skal senest 1. august give virksomheden skriftlig besked, om man vil benytte sig af seniorfridagene i det kommende ferieår, hvor mange dage man vil holde og eventuelt hvor stor del af pensionsbidraget, man vil konvertere til løn.

4. Kollegaen og virksomheden aftaler, hvornår seniorfridagene holdes og om de eventuelt bliver brugt som reduktion af den ugentlige arbejdstid eller på anden måde bliver brugt som nedsættelse af arbejdstiden.

5. Kollegaen skal beslutte sig for, hvordan man vil kompensere lønreduktionen, som følger af seniorfridagene. Det kan ske med Fritvalgs Lønkontoen og med hel eller delvis reduktion i pensionsbidraget. Man vil dog fortsat betale så stor en del, at indbetalingen til forsikring og administration bliver dækket.

Husk, at I kan indgå generelle lokalaftaler om seniorordninger samt aftaler, der supplerer bestemmelserne i overenskomsterne og giver yderligere fordele for seniorerne.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?