Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

INFO & FAKTA

Seniorordning kort fortalt

Når der er fem år til folkepensionsalderen, kan seniorer få nedsat arbejdstiden.

Når der er fem år til folkepensionsalderen, kan seniorer få nedsat arbejdstiden. Det kan være kortere arbejdsdag, færre timer om ugen, fri i sammenhængende perioder eller andet. Hvor meget tid, vil bruge, vurderer man selv. Hvornår placeringen skal være sker efter aftale med virksomheden.

Her står det i overenskomsterne

Bestemmelserne om seniorordning fremgår af Industriens Overenskomst § 33 og i Industriens Funktionæroverenskomst § 12, stk. 18.

Her kan du læse overenskomsterne

Seniorordningerne er kommet ind i overenskomsterne for at give medarbejdere mulighed for at trappe arbejdslivet ned i de sidste fem år før folkepensionsalderen – men uden at gå ned i løn.

Finansieringen af seniorfridage kan ske med Fritvalgs Lønkontoen, pensionsmidlerne eller opsparede feriefridage.

Opsparingen til seniorfridagene kan påbegyndes fem år, før man kan benytte sig af seniorordningen, idet man kan begynde at spare værdien af de årlige fem feriefridage op.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?