Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Få udnytter medarbejdernes grønne ideer

Danske virksomheder er dårlige til at udnytte medarbejdernes ideer til grønne initiativer på arbejdspladsen, viser LO-undersøgelse.

Danske virksomheder går glip af et kæmpe potentiale for gevinst på miljøområdet, fordi de ikke inddrager medarbejdernes erfaringer i det grønne arbejde. En undersøgelse af grønne tiltag på danske arbejdspladser, som Gallup har foretaget for LO blandt medarbejdere på LO-området, viser, at syv ud af 10 medarbejdere aldrig har medvirket til at gøre deres arbejdsplads grønnere.

13 procent fortæller, at de er kommet med ideer til grønne tiltag, og kun hver sjette siger, at de i deres daglige adfærd bidrager til en grønnere virksomhed.

Men det er ikke kun medarbejderne, der bliver overset, når der skal hives grønne gevinster hjem. Mange virksomheder har i deres dagligdag slet ikke fokus på besparelser på energi og ressourcer.

Undersøgelsen afslører nemlig også, at kun 44 procent af de 980 adspurgte medarbejdere kan fortælle, at der er fortaget grønne initiativer på deres arbejdsplads inden for de sidste fem år.

 

POSITIVE ERFARINGER

Til gengæld er erfaringerne blandt de 44 procent meget positive. Godt halvdelen af dem fortæller, at energien nu udnyttes bedre, knap hver fjerde mener, at det har medført bedre arbejdsmiljø, og 42 procent siger, at det har sænket virksomhedens omkostninger.

I inspirationskataloget ”Flere grønne job” fortæller en række virksomheder, hvordan de har arbejdet med at få en mere grøn profil. En af dem er pumpevirksomheden Grundfos, som har besluttet, at virksomheden aldrig skal udlede mere CO2 end i 2008. Beslutningen kom fra ledelsen i 2009, men medarbejderne blev bedt om at komme med deres ideer.

Blandt andet påpegede en udviklingstekniker, at der var et potentiale i at skifte motorerne i produktionen. 2.500 motorer er indtil videre udskiftet. I Danmark, hvor projektet begyndte, har det indtil videre givet en besparelse på 7,8 millioner kWh gennem de sidste tre-fire år.

 

20.000 IDEER

Ideer fra medarbejderne har på en af fabrikkerne i Bjerringbro givet et fald i energiforbruget på 30 procent, samtidig med at produktionen vokser. I et enkelt område på en fabrik bliver der skabt besparelser på 3.900 kWh pr. medarbejder om måneden.

På Grundfos er tre medarbejdere nu dedikeret til miljøarbejdet, og en stor del af deres arbejde består i at indsamle miljøideer fra medarbejderne. Medarbejderne kan blandt andet lægge deres ide ind i forbedringsdatabasen, hvor der nu findes mere end 20.000 ideer.
 

13 gode råd om grøn medarbejderinddragelse

1. Benyt medarbejdernes detaljerede viden. Ingen kender hverdagen og dermed mulighederne for grønne forandringer bedre.

2. Hold øje med de uformelle kompetencer. Man behøver ikke at være ingeniør for at få ideer til smarte forbedringer.

3. Giv medarbejderne ejerfornemmelser. Grønne projekter er sjovere, når man selv har aktier i dem – både i udviklingen og den daglige implementering.

4. Lad specialister hjælpe de grønne ideer videre. Men vær opmærksom på at fastholde de opfindsomme medarbejderes engagement i processen.

5. Skab kanaler, så ideer kan flyde frit. Brug uformel brainstorming eller saml ideerne digitalt alt efter behov.

6. Gør det lettere at være grøn. Tænk over, hvad der fremmer og hæmmer bæredygtige valg i hverdagen.

7. Sæt klare, konkrete og lokale mål. Alle skal kunne se, hvordan de selv bidrager til et lavere energiforbrug.

8. Giv enkeltpersoner et særligt ansvar. Selv om den grønne indsats er fælles, skal den forankres hos nogen, der brænder for sagen.

9. Anerkend de gode ideer. Vis alle, der bidrager, at deres ideer bliver bemærket, påskønnet og nogle gange også belønnet.

10. Synliggør de gode erfaringer. Gode grønne ideer inspirerer til endnu flere grønne initiativer.

11. Gør det grønne til en leg. Konkurrencer og lignende kan være med til at skabe bred og blivende interesse for grøn adfærd.

12. Byg fællesskaber omkring indsatserne.

13. Søg støtte til den grønne omstilling. Der er gode muligheder for at få økonomisk hjælp til grønne projekter på arbejdspladsen.

Kilde: ”Flere grønne job”, LO. 2015

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?